Tjänst

Hälsokontroll av IT-styrning

Tjänst

Ledningsgruppsutveckling

Tjänst

Agil verksamhetsutveckling

För att en organisation ska leva väl över tid krävs ständiga anpassningar till omgivningen och effektiva arbetssätt. V...

Tjänst

Strategisk förankring

Strategisk förankring handlar om att gå från tanke till förståelse och ägarskap i hela organisationen. På så sätt skapas ett tydligt fokus som underlä...

Tjänst

Förändringsledning

Tjänst

Det individuella ledarskapet

I vissa fall initierar man förändringen som ledare och i andra fall får man ett uppdrag att implementera en förändring...

Tjänst

Ständiga förbättringar - VU-modellen

Tjänst

Projektmodell

Tjänst

Projektstart

Vi erbjuder dig stöd vid projektstart att exempelvis planera och facilitera projektplanen, stödja projektet för att ök...

Tjänst

Projektgranskning

Tjänst

Projektkontor - navet i er projektverksamhet

Utmaningen i många projektmiljöer är att lyckas bedriva ”rätt projekt, på rätt sätt med rätt resurser”. Ett steg i rätt riktning är att etablera ett p...

Tjänst

Förbättra projektförmågan med mini-förstudier

En organisations projektförmåga bestämmer hur mycket värde man kan skapa genom att driva utvecklingen i projektform. Bättre projektförmåga leder till ...