Tjänst

Individ- och grupputveckling

Tjänst

Digital mognadsanalys

Tjänst

Riskstyrning

Vissa risker väljer vi att utsätta oss för, andra kan vi inte undvika – men vi kan alltid få ett bättre beslutsunderlag inför våra val, och kunskap fö...

Tjänst

Projektmognadsanalys

Vi upplever ibland att våra kunder inte har kontroll över eller insikt i hur effektiv deras projektverksamhet är. De k...

Tjänst

Nyttorealisering - sätt effekten i fokus 

Vi ser ständigt ökade krav på att ha kunskap, processer och verktyg för att säkerställa att projekt levererar förvänta...

Tjänst

Hälsokontroll av IT-styrning

Tjänst

Ledningsgruppsutveckling

Tjänst

Agil verksamhetsutveckling

För att en organisation ska leva väl över tid krävs ständiga anpassningar till omgivningen och effektiva arbetssätt. V...

Tjänst

Strategisk förankring

Strategisk förankring handlar om att gå från tanke till förståelse och ägarskap i hela organisationen. På så sätt skapas ett tydligt fokus som underlä...

Tjänst

Förändringsledning

Tjänst

Det individuella ledarskapet

I vissa fall initierar man förändringen som ledare och i andra fall får man ett uppdrag att implementera en förändring...

Tjänst

Ständiga förbättringar - VU-modellen