Strategisk förankring handlar om att gå från tanke till förståelse och ägarskap i hela organisationen. På så sätt skapas ett tydligt fokus som underlättar prioriteringar och överbygger de gap som ofta finns mellan strategi och genomförande i den operativa verkligheten.

När Frontit hjälper till med att förverkliga en strategi så börjar vi i regel med en analys, där vi tydliggör externa trender och förändringar. Vi arbetar också med att identifiera och prioritera de interna faktorer som påverkar verksamheten. Detta arbete skapar en gedigen insikt och samsyn inom ledningsgruppen eller teamet.

Från detta hjälper vi er att generera ett strategiskt resonemang och en operativ vision som skapar energi och ger ett tydligt fokus för prioritering i verksamheten. Detta kan sedan användas som ett kommunikationsunderlag för att förankra strategi och målbild inom hela organisationen.

 

Resultat:

  • Ledningsgruppen uppnår samsyn och gemensamt ägarskap av strategin
  • Den långsiktiga målbilden översatt till den operativa vardagen
  • Uppdaterad affärsidé och operativ vision
  • Kommunikationsunderlag för att förankra strategi och målbild inom hela organisationen

Kontakta oss om du vill veta mer!

 


 

Artikel
Artikel
Relaterat material