Vi hjälper våra kunder att ta fram en tydlig vision och strategi kring Business Security och beskriva vad det innebär för verksamheten. Avsaknaden av en vision och strategi är den vanligaste orsaken till att de flesta verksamheter blir överraskade när en allvarlig IT- eller datastöldsincident inträffar. Detta är också den främsta anledningen till att de flesta, sannolikt alla, är försenade med sina GDPR-projekt då projektet påbörjas utan fullt stöd från ledning och styrelse.


 

Artikel
Seminarium
Relaterat material

Kontakta Thomas för mer information

Thomas Wärneryd Enhetschef Business Security & GDPR 070-660 70 52 Se Linkedin-profil