Utbildningar

Utbildningar

Förändringsförmåga

Förändringsarbete innebär inte bara att driva igenom en förändring som del av ett projekt. Organisationer möter idag en allt mer…

Processeffektivisering

Organisationsprocess, verksamhetsprocess eller affärsprocess är en uppsättning återkommande och sammanlänkade aktiviteter som utförs i en verksamhet i syfte att tillfredsställa…

Driva projektkontor

Ett projektkontor är navet i projektverksamheten som ger en ökad kontroll och bättre styrning på projekten. Projektkontoret hjälper organisationen bl…

Effektiva projekt

Våra erfarna och pragmatiska projektledare leder hela eller delar av ditt projekt från förstudie till genomförd leverans. Vi kombinerar agila…

Strategigenomförande

Strategigenomförande handlar om att skapa ett strategiskt resonemang och en operativ vision. Det skapar energi och ger ett tydligt fokus…

Effekthemtagning

Vi ser ständigt ökade krav på kunskap, processer och verktyg för att säkerställa att projekt levererar enligt effektmålen. Många av…

Business Security

Business Security handlar om er organisations förmåga att skydda känsliga uppgifter såsom den data/information vi har digitalt, på papper och…

IT Management

Syftet med IT Management är att skapa nytta i verksamheten genom användning av IT. För att lyckas med det måste…

Agil verksamhetsstyrning

Agil verksamhetsstyrning eller agil styrning är ett alternativt sätt till traditionell plandriven eller mekanistisk styrning. Organisationen ställer om från ägarorientering…