Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten

4 februari, 2015

Projekt i allmänhet och testverksamhet i synnerhet har en tendens att styras hårt mot uppsatta projektmål. I själva verket är dock effektmålen och nyttan för verksamheten de faktorer som bör väga tyngst i prioriteringen av projektens kvalitetssäkringsarbete. Att förstå och ha samsyn kring vilka verksamhetsrisker ett projekt påverkar och introducerar är därför en viktig framgångsfaktor.

Vad händer när ett projekt levererar på tid och budget, men inte fullt ut har förstått och tagit hänsyn till hur dess leverans påverkar verksamhetens dagliga arbete? Svaret är ofta att verksamheten upplever störningar, dålig kvalitet och att man får svårt att ta hem den väntade effekten av den investering man gjort i projektfasen.

Seminariet ger en inblick i hur man kan gå till väga för att analysera vilka risker man ställer verksamheten inför, och ger konkreta rekommendationer kring hur man kan styra sitt kvalitetssäkringsarbete för att på bästa sätt adressera dessa risker – redan innan de inträffar. Genom att förstå vilka områden, processer eller delsystem som är mest kritiska för verksamheten så kan vi fokusera vår testinsats där, medan vi lägger mindre energi på områden som inte är fullt så viktiga.

Talare är Mårten Mattsson och Lars Linderoth, båda med gedigen erfarenhet inom test och kvalitetssäkring från många olika branscher.


Vill du att vi kommer ut och håller seminariet hos er?

Vi kommer gärna ut och inspirerar er.
Tid: Cirka 1 1/2 timma, upplägget kan anpassas efter önskemål

 


Presentationen


 

Videoklipp från seminariet


Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post