Framgångsrik förändring kräver människor som vill!

29 april, 2013

Vi är övertygade om att det finns oerhört mycket mer potential i de projekt som drivs av svenska företag. Att utveckla en organisation handlar inte främst om att ändra processer, införa IT-stöd eller andra strukturförändringar. Det handlar om människor som måste agera annorlunda. Och för att agera annorlunda måste man tänka annorlunda, det är också där som den inneboende kraften till förändring ligger.

Frontits fokus har alltid varit och kommer alltid att vara att nå hållbar verksamhetsnytta. Men idag lägger vi alltför mycket tid och pengar på de tekniska delarna i en förändring. Vi menar att det måste balanseras med att få människor att tänka och agera annorlunda. Det räcker inte med att ett IT-stöd eller en process är på plats. Alltför många projekt når inte den verksamhetsnytta som eftersträvas på grund av denna obalans. De goda nyheterna är att det här finns mycket pengar att spara genom att lägga mer fokus på de mänskliga aspekterna av en förändring.

På seminariet pratade vi om fyra hörnstenar för att driva framgångsrika förändringar. Det första området handlar om att skapa tillräcklig angelägenhet (drivkraft) till förändringen. Misstaget många gör är att ignorera detta helt eller tro att det redan finns tillräckligt med angelägenhet.

Det andra området handlade om vilka roller som finns i förändringar men framförallt, vilka som ofta saknas. Vi tycker oss se i de uppdrag vi gör att det saknas tydlighet i vem som är ansvarig för att nyttan nås. Detsamma gäller för vem som har det uttalade ansvaret för den mänskliga delen av förändringen.

Det tredje området handlade om kommunikation. Något som ofta sker är att vi använder oss av för mycket hjärna, dvs. logiska argument istället för att visa konkreta, synbara och visuella argument. Om argumenten dessutom berör mig känslomässigt, är relevanta för mig och berättar vad jag som mottagare får ut av förändringen, så har du en mycket effektivare form av kommunikation.

Det fjärde området handlade om hur vi på ett strukturerat sätt kan underlätta beteendeförändringar. Den metod vi använder är ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement). ADKAR utgår ifrån att förändring sker en människa i taget och att alla behöver ta sig igenom de fem stegen.

Presentationen från seminariet


 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post