Workshop – Digital transformation

6 juli, 2017

Alla pratar om digital transformation, men vad menas med det egentligen? Varför ska just din organisation och företag göra transformationen eller förändringen? Vad är det som egentligen måste förändras? Hur påverkar det din organisation och vart börjar man?
Anette Lovas och André Hansson berättade om hur den digitala transformationen påverkar produkt – och tjänsteutvecklingen, interna arbetsprocesser, förändringsledning, tekniska möjligheter, men framförallt hur organisationer måste bli snabbare att förändras utifrån kundernas beteende och behov. De delade med sig av sina erfarenheter och lyckade exempel på transformation. Workshopen gav insikter kring vilka aktiviteter du ska börja driva i din organisation för att starta er digitala resa.

Mål med workshopen

• en nulägesbild som visar var den digitala transformationen måste påbörjas i den egna organisationen
• göra en enkel självskattning på hur digitalt mogen din organisation är
Syftet är att ge dig förståelse för vilka tre fundament; digital mognad, innovativ organisationskultur, förändringsledning, som krävs för en lyckad digital transformation.


Föreläsare och workshopledare

André Hansson har arbetat med den digitala resan från början av 90-talet och alltid arbetat ur ett verksamhetsperspektiv och med människan i fokus. André har lång erfarenhet av att driva förändringsprojekt i olika former och i olika roller.
Anette Lovas har hela 15 års erfarenhet av Customer Experience, hon en bland annat varit chef och byggt upp Expressen User Experience avdelning. Anette brinner för att få förståelse för vikten av Customer Experience i ledningsgrupper och i organisationer i syfte att öka affärsvärdet.
 


 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post