Projektkontoret i en föränderlig omvärld

9 november, 2018

Seminarium om hur ett projektkontor (PMO) kan bli en viktig partner för ledningen för att möta omvärldens förändringstryck med krav på innovation och transformation.
En stor drivkraft till förändringstrycket är digitaliseringen som anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. Organisationer utmanas att vara relevanta för såväl sina kunder som medarbetare. Det gäller att hela tiden utveckla och omdefiniera sig själv, sin affär och verksamhet för att ständigt skapa värde och samtidigt öka förmågan att snabbt hantera förändringar.
Seminariet handlar om gapet mellan den strategiska planen och pågående projekt och arbete för att hantera de snabba förändringarna som krävs för att vara relevant. När det uppstår ett gap mellan strategin och genomförandet uteblir förändring. Hur måste projektkontoret förändras för att vara en strategisk partner för ledningen för att minska gapet mellan strategi och pågående projekt?
Seminariets talare 
Talare är Toni Sigmundsson och Olle Tullstedt, med lång erfarenhet av PMO, portföljstyrning och förändningsledning.
Presentation från seminariet
Vill du säkra att du får inbjudan till våra seminarier?
Signa upp här!

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post