Projektkontoret – släpp sargen, gör nytta eller dö!

2 maj, 2014

När projektkontor startar brukar projektmål och effektmål definieras. Man låter projektledare ta ansvar för att driva mot projektmålet. Beställaren får ansvaret för effektmålet, ofta etableras ett projektkontor genom att driva ett förändringsarbete. Men ofta glömmer vi bort en av de största framgångsfaktorerna; att se till att det finns en framtid efter det att vi etablerats!

Seminariet riktar sig till alla projektkontors intresserade och under här berättar vi bland annat om hur projektkontor kan bli bättre på att skapa nödvändiga förutsättningar för att hjälpa sina medarbetare att uppnå önskade effekter och förväntade nyttor och framförallt – överleva.

Projektkontor är en viktig komponent för en organisations övergång till ett mer systematiskt och lönsamt sätt att hantera sina projekt. Men att hitta vägen och styra mot tilltänkta effekter är likväl en utmaning som många organisationer ställs inför. Kan vi styra detta på ett strukturerat sätt? När bör arbetet starta? Hur ska vi mäta och vilka stationer finns längst spåret till en frisläppt potential?

Talare

Anita Åström och Lena Sandersjöö som är konsulter på Frontit med många års erfarenhet av projektkontor, berättade om modeller och verktyg för navigering mot önskade effektmål. Det är inte bara vad man gör utan också hur det går till att bestämma vad som är viktigt. De berättade bland annat om hur risker kan identifieras tidigt för att skapa bättre förutsättningar att nå effektmål, sänka kostnader och ansträngningar för att uppnå varaktig nytta med projektkontoret.


Vill du att vi kommer ut och håller seminariet hos er?

Vi kommer gärna ut och inspirerar er.
Tid: Cirka 1 1/2 timma, upplägget kan anpassas efter önskemål

 


Presentationen


Videoklipp


Seminarium maj/september 2014

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post