Så lyckas du med införandet av agila metoder

5 maj, 2013

Agila metoder har de senaste åren vunnit allt fler anhängare inom systemutvecklingsområdet. Många organisationer har infört detta arbetssätt i sina verksamheter och har kommit olika långt med införandet och förändrat arbetssätt. Detta seminarium handlar om själva införande av agila metoder, vad får man ut av det, hur gör man och vilka hinder kan man stöta på?

Anders Fresk, konsult på Frontit, med många års erfarenhet av projektledning och metodinföranden guidade oss under detta frukostseminarium genom den förändringsresa ett införande innebär, dess positiva effekter och utmaningar. De presenterade även en modell för införande av agila metoder samt berättar utifrån ett verkligt fall om de mål som verksamheten hade satt upp, hur införandet genomfördes samt de effekter som uppnåddes.

 

Presentationen från seminariet


 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post