Våga ta klivet ut ur AI-garderoben!

21 mars, 2019

Digitalisering och artificiell intelligens (AI) handlar inte enbart om teknologi utan framförallt om att skapa en maximal kundupplevelse. Den insikten är avgörande inom modern affärsutveckling och de företag och organisationer som lyckas ta detta kliv kommer att ha ett enormt försprång medan de som saknar en AI-strategi kommer ha svårt att hänga med i matchen.
Många ser en stor potential i AI och flera har också börjat testa diverse AI-tekniker i olika försöksverksamheter. Trots detta är det få som hittills har vågat ta kliva ut ur AI-garderoben. Vad beror det på?
Nu bjuder Frontit i Stockholm in till ett seminarium i detta högaktuella ämne. Vi kommer bland annat att prata om:

  • Vad är AI och vilken nytta kan man skapa med denna typ av teknik?
  • Vad är viktigt att fokusera på för att lyckas?
  • Hur får man AI att fortleva i organisationen?
  • Hur säkrar man att kunden inte glöms bort?

Seminariets talare

Talare är Marcus Weiland och Aras Kazemi. Marcus driver sitt eget bolag, Curiative AB, som fokuserar på att höja Sveriges AI-kompetens och parallellt med detta har han också styrelseuppdrag och arbetar som strategichef. Marcus har en gedigen bakgrund inom affärsutveckling, strategi och teknik. Aras Kazemi arbetar på Frontit som digital strateg sedan drygt sju år och han har lång erfarenhet inom digitisering, digitalisering, informationshantering och innovationsprocesser.
 

Presentation från seminariet

 
Vill du säkra att du får inbjudan till våra seminarier?
Signa up här!

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post