Våga vara en modern projektledare!

26 september, 2016

Projekt som arbetsform har funnits sedan man byggde pyramiderna, men hur vi leder dem har förändrats över tid. Även det vi kallar modern projektledning har utvecklats över flera årtionden. Detta seminarium handlar om att våga vara en modern projektledare med dagens förändringstakt och teknikutveckling. Vilka möjligheter och utmaningar skapar det? Vad ställer det för krav på dagens projektledare?

Modern projektledning hanterar oftast unika projekt som ska leverera ett unikt resultat till skillnad från traditionella projekt med förutsägbara arbetsflöden som ledde till förutsägbara resultat. Förändringstakten och teknikutvecklingen går idag snabbare än någonsin vilket kräver specialistkompetenser inom många olika områden i ett projekt. Därför kräver modern projektledning mer flexibla arbetssätt och fokus på samordning och koordinering. Moderna projekt behöver vara öppna, lyhörda och lättrörliga. Dagens projektledare behöver mer än någonsin fokusera på att leda projekt genom att motivera individer, låta dem ta eget ansvar och att växa. Detta kräver öppenhet, tillit och mod! Peter Skoog, projektledare på Frontit, berättar om sina erfarenheter att leda projekt på detta sätt och vilka utmaningar och möjligheter det skapar.

Seminariet vänder sig till dig som är projektledare, beställare och projektkontorschef.
25/1 Örebro ANMÄLAN


Vill du att vi kommer ut och håller seminariet hos er?

Vi kommer gärna ut och inspirerar er.
Tid: Cirka 1 1/2 timma, upplägget kan anpassas efter önskemål

 


Presentationen från seminariet

Talare

Peter Skoog, konsult på Frontit, är erfaren projektledare med mer än 25 år i branschen. Peter har under åren ansvarat för många och stora projekt, ofta i global miljö i stora komplexa organisationer. Han har verkat i många olika branscher och rört sig över många teknikområden.


Publicerad: 2016-09-26

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post