Individ-, grupp- och ledarskapsutveckling

Individ-, grupp- och ledarskapsutveckling

Stärk resultatet med människan i fokus

Verksamheter byggs av människor och en investering i individer, grupper och ledare är en förutsättning för utveckling och bestående resultat. Baserat på de utmaningar en organisation står inför så tar vi fram behovsanpassade workshops, program och utbildningar inom coaching och handledning, kulturfrågor samt grupp- och ledarskapsutveckling. För att garantera långsiktighet arbetar vi även strategiskt med uppföljning i alla våra åtaganden. Ibland levereras dessa tjänster som en del av ett projekt- eller förändringsledningsuppdrag men lika ofta gör vi separata insatser inom specifika områden som till exempel ledningsgruppsutveckling, chefscoaching eller utbildning i självledarskap.

Kundcase

Teamboost på Region Östergötland

Ett projektkontor på Region Östergötland behövde en energiboost i vardagen. Tidigare erfarenheter av Frontit plus lite spaning på marknaden ledde till att Frontit fick förtroendet att genomföra en utbildning i workshopformat

Att leda på distans – personligt, operativt och strategiskt

Covidpandemin gjorde att ledarskapet på Siemens Energy i Finspång snabbt fick skifta till ett distansbaserat ledarskap. Två av Frontits konsulter fick möjlighet att guida organisationen in i nya arbetssätt. Detta genom att leda och genomföra ett antal utbildningspass med mellanliggande övningar och uppgifter för ca 25 ledare.

Några av våra uppdrag

Västerås stad-  Utbildning kommunikation och feedback


För medarbetarna i Västerås stad är kommunikation ett avgörande verktyg för att lyckas i dagliga arbetet och Frontit fick därför förtroendet att stärka den kommunikativa förmågan hos ett fyrtiotal medarbetare inom en förvaltning. Utbildningen syftade till att bidra till öka förmågan att bygga relationer, ge feedback samt träning i att hålla svåra samtal.

Zinkgruvan – Utbildning kommunikation och feedback


Zinkgruvan sätter stort värde på den kommunikativa förmågan hos sina chefer. Det är en framgångsfaktor för att skapa förtroende och bygga starka relationer. För att bättre rusta cheferna för vardagliga utmaningar har Frontit utbildat ett femtiotal av Zinkgruvans chefer i kommunikation, feedback och att genomföra svåra samtal.

Skövde kommun- Kompetensutveckling för ledningsgrupper

I Skövde kommun pågår det kontinuerligt förändringsarbeten. Det fanns därför ett behov av att skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring. Frontit fick i uppdrag att ta fram en utbildningsinsats som bland annat skulle öka förståelsen för vilka reaktioner en förändring kan orsaka hos olika individer samt ge kunskap om metoder och verktyg som kan hjälpa cheferna i vardagen.

Siemens Energy – Utbildning i digitalt ledarskap för chefer

 

Siemens Energy behövde, precis som många andra, ställa om till distansarbete i samband med pandemin. Därför fanns ett behov av att förbättra chefernas förmåga att leda på ett nytt sätt med hjälp av nya metoder. Frontit stöttade Siemens Energy i en utbildningsserie för chefer inom såväl personligt, som operativt och strategiskt ledarskap på distans.

Seminarier och webbinarier

Artiklar

karriär

Väx tillsammans med oss

Frontit är en arbetsplats med stort hjärta. Vi vet att människor presterar som bäst när de mår bra, har roligt och utvecklas. Därför gör vi allt för att skapa en miljö där alla får vara sig själva, där vi delar med oss av vår kunskap och där det finns stora möjligheter att styra över sin egen utveckling och karriär. Vi skrattar ofta på jobbet och har en gemenskap som slår det mesta. Vi söker alltid nya talanger som vill bli en del av vårt erfarna, prestigelösa och drivna team.