Projektkontor och portföljstyrning

Projektkontor och portföljstyrning

Välj ut och genomför era värdefullaste projekt på bästa sätt

Frontit hjälper er att utveckla och införa ett fungerande projektkontor och/eller portföljstyrning så att fler av era projekt levererar enligt projektmål och effektmål, skapar resultat i verksamheten och driver utvecklingen mot era strategiska mål. Vi tar både ledande och coachande roller för att etablera och utveckla er projektverksamhet och kan även ta ansvar för att operativt driva projektkontoret under en period.

Vi har stor erfarenhet av att införa portföljstyrning och projektkontor i olika organisationer inom både privat och offentlig sektor. Utifrån verksamhetens behov och projektmognad anpassar vi arbetssätt och modeller för att ge er förutsättningar att lyckas. Vi hjälper också till med förändringsarbete för att säkerställa att arbetet ger bestående resultat, genom t.ex. utbildning, workshops, facilitering och coachning.

Portföljstyrning och projektkontor för bättre och snabbare resultat

Många organisationer använder projekt som arbetsmetod för att driva utveckling mot de strategiska målen. Vanliga utmaningar i dessa projektmiljöer är en vardag med försenade projekt, resurskonflikter, bristande prioritering, mångsyssleri och dålig överblick över pågående initiativ. Ofta saknas ett verkligt fokus på nytta och genomförande av företagets strategi.

Portföljstyrning handlar i första hand om att säkerställa att organisationen medvetet väljer att investera i de strategiskt mest värdefulla projekten – och i rätt tid. Det är också ett sätt att få fler projekt att leverera enligt projektmål, skapa resultat i verksamheten och driva utveckling mot de strategiska målen.

Ett projektkontor fungerar som navet i organisationens projektverksamhet och säkerställer förmågan och kapacitet för att leverera projekten. En av de viktigaste uppgifterna för projektkontoret är att förse ledningen med beslutsunderlag för portföljstyrningen av alla nya och pågående projekt. 

Konsultporträtt

Projektkontoret hjälper organisationen att:

Leverera större strategiskt värde från projekten – gör rätt projekt vid rätt tidpunkt
Stötta ledning i den strategiska styrningen av portföljen
Ta beslut om projekt på rätt nivå och på rätt grunder, t.ex. start av ett nytt projekt
Leverera fler projekt enligt projektmålen – gör projekten rätt
Skapa en tydlighet och samsyn hur projekt drivs genom gemensamma modeller, arbetsmetoder och synsätt
Stötta projektorganisationen bättre med metoder och verktyg
Samordna resurshantering
Utveckla projektmognad, -förmåga och -kultur i organisationen
Föregående
Nästa

Seminarier och webbinarier

It seems we can't find what you're looking for.

Artiklar

karriär

Väx tillsammans med oss

Frontit är en arbetsplats med stort hjärta. Vi vet att människor presterar som bäst när de mår bra, har roligt och utvecklas. Därför gör vi allt för att skapa en miljö där alla får vara sig själva, där vi delar med oss av vår kunskap och där det finns stora möjligheter att styra över sin egen utveckling och karriär. Vi skrattar ofta på jobbet och har en gemenskap som slår det mesta. Vi söker alltid nya talanger som vill bli en del av vårt erfarna, prestigelösa och drivna team.