ikon-versamhets_processutveckling

Företag och verksamheter befinner sig i en föränderlig värld som kräver kontinuerlig anpassning och förnyelse. Verksamhetsutveckling handlar om att ha förmågan att hantera förändringar i omvärlden som påverkar verksamheten. För att kontinuerligt kunna hantera förändringar och utveckla verksamheten behöver flera komponenter som berör områdena strategi, struktur och kultur vara på plats i en organisation.

Målet med vår insats är att skapa bestående resultat för ditt företag. När vi lämnar uppdraget stannar resultatet och kompetensen hos dig. Det handlar om att öka din organisations förmåga att driva framgångsrikt förändrings- och utvecklingsarbete. Vi hjälper dig att omvandla dina strategier och planer till verklighet och har stor erfarenhet från olika företag och organisationer med både teoretiskt och praktiskt kunnande. Kombinationen ger oss kompetensen att hitta det angreppssätt som skapar bäst resultat i just ditt fall.

 

Vad vi kan hjälpa dig med:

 


 

Artikel
Seminarium
Relaterat material

Kontakta My för mer information

My Tegelgård Konsult 073-044 90 60