Digital tjänst: Grupp och teamutveckling

6 maj, 2021

Många team och grupper fungerar alldeles utmärkt. Men långt ifrån alla. En del uppvisar avsaknad av tillit och förtroende, bristande dialog och samverkan och otydlighet i roller, ansvar och förväntningar. För att nämna några symtom. Konsekvensen av bristerna i gruppens samverkan kan bli leveransproblem, låg motivation, kvalitetsbrist och hög stress. Kort och gott: sämre resultat. Frontit leder förändringsarbete och hjälper våra kunder med utmaningen att få individer att fungera bättre i grupp. Aspekter som behandlas för att skapa en gemensam riktning och önskad kultur är bl a teamets identitet, kultur och värdegrund, självinsikt och samarbete.

Slutresultatet är det välmående teamet som kännetecknas av prestigelöshet, pragmatiska, energi i gruppen och där “vi och dom” lyser med sin frånvaro.

Teamets indentitet: Få bättre förståelse för hur man som grupp ingår i ett större sammanhang och gemensam syn & stolthet kring det värde gruppen levererar till sin omvärld.

Självinsikt & samarbete: Skapa ökad självkännedom, mer insikt i andras personligheter och större förståelse för att vi är olika och har olika behov.

Kultur & värdegrund: Få gemensam värdegrund, skapa synliggörande av vilka spelregler som gäller inom teamet och möjlighet att koppla till individuella utvecklingsplaner.

Samspelet med omvärlden: Få ökad förståelse för vem som är ”kunden” och dess krav & behov, ökad transparens i samarbetet med partners, leverantörer samt kunskap i att agera både beställare & leverantör.

Kontinuerlig utveckling: Träning ger resultat, få ökad medvetenhet kring vikten av att jobba med relationer & dialog där alla känner delaktighet och ansvar.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post