Affärs- och verksamhetsstrategi

4 september, 2015

Utmaningar

Fritt tolkat kan affärs- och verksamhetsstrategi sägas handla om att besvara tre frågor:

 • Vart är vi idag?
 • Vart vill vi vara?
 • Hur tar vi oss dit?

Utmaningar kan vara:

 • Öka kundnöjdheten
 • Öka intäkterna
 • Problem att definiera vad marknaderna efterfrågar och vad företagets största kunder vill ha
 • Kunna identifiera den verkliga utmaningen

 

Resultat

 • Utveckling av insikt och diagnos, som definierar den aktuella utmaningen
 • Definierade möjligheter med samsyn
 • Testade lösningar till utmaningen
 • Val av väg framåt
 • Definierad plan på hur organisationen når dit
 • Detaljering av sammanhängande och samordnade aktiviteter som skapar efterfrågad nytta och använder resurser på bästa sätt

VI hjälper dig att:

 • Kartläggning, dokumentation och samsyn av befintlig situation
 • Trender
 • Teknologi
 • Erbjudande
 • Kunder
 • Konkurrenter
 • En tydlig dokumenterad färdriktning för affären eller verksamheten och hållplatserna under resans gång
 • Genomförande- och förankringsplan
 • En tydlig affärsplan som är lätt att förstå och kan kommuniceras med framgång.
Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post