Business Security

9 oktober, 2018

Business Security handlar om er organisations förmåga att skydda känsliga uppgifter såsom den data/information vi har digitalt, på papper och det vi har i huvudet. För att nå framgång behöver hela verksamheten arbeta tillsammans för att stärka kunskapsnivån, förbättra processer och det tekniska stödet.

Vi agerar oberoende och fungerar som länken mellan er verksamhet, ledning, teknik och juridik och hjälper t ex med:

  • Stöd och rådgivning till ledningsgrupp, styrelse och verksamhet för att de ska kunna ta ett aktivt ansvar i informations- och cybersäkerhet.
  • Efterlevnad av GDPR och övrig lagstiftning genom att tillföra kompetens, processer och verktyg som krävs.
  • Identifiera vilka informationstillgångar som bör skyddas och genomför riskbedömningar i syfte att skydda verksamheten, era digitala tillgångar och varumärket.
Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post