Data Protection Officer/ Dataskyddsombud, CISO, CSO for hire

7 december, 2017

Enligt dataskyddsförordningen artikel 39 måste myndigheter, offentliga organ och vissa organisationer som behandlar personuppgifter i sin kärnverksamhet, utse ett dataskyddsombud – en DPO (Data Protection Officer). Rekommendationen är att verksamheter med fler än 250 anställda och/eller över 5000 kunduppgifter tillsätter ett dataskyddsombud.

Vi erbjuder även dataskyddsombud, IT- och informationssäkerhetschef som tjänst.

Arbetsuppgifterna kan bl.a. bestå av följande uppgifter.

  • Att vara företagets mentor när det gäller strategi, vision och praktiskt genomförande kring GDPR, Business Security och cyber defence med syfte att skydda alla digitala tillgångar, inte bara personuppgifter.
  • Att informera och ge råd till ledning och styrelse vid incidenter, men även bistå företaget vid strategiska förändringar såsom outsourcing, förvärv eller försäljning av bolag etc. Rådgivare och mentor för nyinvesteringar och konsolidering av IT- lösningar där säkerhet inom IT-, informations- eller applikationssäkerhet finns med i projektdefinitionen.
  • Att ansvara för att kunskapen och medvetenheten kring Business Security och informationssäkerhet/GDPR ökar i företaget och upprätthålls enligt företagets riktlinjer samt ansvara för att kontinuerlig utbildning genomförs av samtliga medarbetare i bolaget, inklusive ledning och styrelse.

Enligt önskemål och överenskommelse erbjuder vi även andra nyckeltjänster inom säkerhet och risk.

 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post