Digital tjänst: ADKAR-mätning

7 maj, 2020

Frontits certifierade och erfarna förändringskonsulter hjälper er att ta ett grepp om er egen organisations förmåga att hantera en specifik förestående eller pågående förändring. Tjänsten består av två webbinarium med tillhörande workshops för era chefer/ledare, samt en ADKAR-mätning som Frontit genomför åt er.

En ADKAR-mätning ger en ögonblicksbild över hur ni, per arbetsgrupp, ligger till i en specifik förändring. Med en ADKAR-mätning får era chefer ett konkret arbetsverktyg för att lättare kunna coacha sina medarbetare. De får förståelse för vilka aktiviteter som behöver prioriteras och hur de kan driva förändringen framåt.

Tjänsten riktar sig till er som vill förse era chefer med ett konkret arbetsverktyg för att föra dialog med medarbetare och driva förändringen framåt. Arbetet genomförs via Teams, ZOOM eller Skype, ni kan befinna er på skilda ställen eller sitta tillsammans för att delta. Lämplig gruppstorlek 5 – 12 personer.

  • Vi börjar med en introduktion kring vad förändringsledning är, och hur man kan arbeta strukturerat med ADKAR-modellen som ett konkret verktyg för att mäta och driva förändring på individnivå.  Deltagarna får därefter definiera de grupper och de frågor som man i första hand vill mäta.
  • Frontit genomför sedan under ca två veckor en mätning enligt det vi gemensamt har kommit överens om.
  • När mätningen är klar träffas vi igen i ett andra webbinarium där Frontit återkopplar med resultatet. I den tillhörande workshopen diskuterar vi vad resultaten betyder, samt tar fram en handlingsplan runt hur deltagarna ska kunna använda materialet och jobba vidare i sin förändringsresa.

Målgrupp: Berörda chefer, projektledare och kommunikatör som arbetar med en pågående förändring

Kontakta oss gärna oss för mer information.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post