Digital tjänst: Utbildning i förändringskommunikation

27 maj, 2020

Kursen kommer ge insikt i förändringskommunikation, samt förståelse för hur och varför det skiljer sig från vanlig internkommunikation. Vi pratar om vilken roll genomarbetad, planerad kommunikation spelar för framgången i ett förändringsprojekt. Deltagarna får ökad kännedom om modeller och verktyg som kan vara till hjälp i arbetet, och chans att prova på en eller flera av dessa. Vid kursens slut kommer deltagarna ha tagit fram en första kommunikationsplan med aktiviteter för ett aktuellt eller fiktivt projekt.

Utbildningen består av två webbinarium med tillhörande workshop på vardera två timmar, via Teams, ZOOM eller Skype, samt några timmars hemarbete däremellan. Främst riktas kursen mot ledningsgrupper, projektgrupper, HR-avdelning eller andra grupperingar som ansvarar för förändringsprojekt. Innehållet kan även anpassas för kommunikationsavdelningar eller kommunikatörer som vill lära sig mer om förändringskommunikation. Lämplig gruppstorlek max 10 personer.

  • I det första webbinariet på två timmar pratar vi om vad kommunikation är, och tittar på några vanliga, grundläggande modeller. Vi går sen vidare och fokuserar på hur man kan använda kommunikation för att stötta vid större eller mindre förändringar i en organisation. Vi går igenom vanliga förändringsteorier och modeller och hur kommunikation länkas in i dessa. Deltagarna får också göra övningar kring detta. Vi tittar också på olika exempel från verkligheten, där kommunikation används framgångsrikt i samband med större förändring.
  • Den andra timmen delar med oss av användbara verktyg och mallar för förändringskommunikation som deltagarna får öva på i workshopformat.

Som hemuppgift mellan webbinarierna ska deltagarna dels fundera över och lista exempel på problem eller specifika stötestenar de träffat på i tidigare förändringsarbete. Dessutom ska de, med hjälp av de nya verktygen och mallarna, ta fram en kommunikationsplan för ett konkret eller fiktivt fall som de sedan ska presentera i webbinarium nr två.

  • I det andra webbinariet på två timmar börjar vi med att deltagarna delar med sig av sina tidigare upplevelser av motstånd i förändring. Vi för en diskussion kring utmaningar och annan problematik som kan uppstå, och kommer med förslag på hur kommunikationen kan anpassas baserat på det.
  • Slutligen går vi igenom och gör färdig deltagarnas övergripande kommunikationsplan så att den går att implementera i ett förändringsprojekt. Passet börjar med att deltagarna presenterar kommunikationsplanen de tagit fram på hemmaplan med hjälp av modellerna, verktygen och mallarna från pass ett. Huvuddelen av tiden används sedan till diskussion kring den presenterade planen, feedback och kompletteringar. Om deltagarna har arbetat med att ta fram en kommunikationsplan för ett verkligt förändringsprojekt utgör resultatet en utmärkt bas som sedan kan förfinas och anpassas allt eftersom projektet framskrider.

Målgrupp: Främst riktas kursen mot ledningsgrupper, projektgrupper, HR-avdelning eller andra grupperingar som ansvarar för förändringsprojekt.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post