Digital tjänst: Innovationsdiagnos

24 november, 2020

Innovationsdiagnos – ett första steg för dig som vill ni bygga in innovation som en del av organisationens dna. 

Har ni krav på er organisation att vara mer innovativa, snabbfotade och kundcentrerade? ​Har ni en tydlig vision och konkret strategi för ert innovationsarbete? Vilka utmaningar och möjligheter vill ni lösa med ert innovationsarbete? Har er organisation kanske redan skapat en innovationsverkstad med syftet att systematiskt jobba fram de bästa idéerna? Upplever ni trots detta att innovationerna uteblir, att förståelsen och förutsättningarna i den övriga organisationen är ett hinder för att nå ut med nyttan av idéerna? ​Nu erbjuder vi innovationsdiagnos som en digital tjänst.

Vi inleder med en workshop där vi skapar gemensam förståelse för förutsättningar för innovations- och förändringsledning samt vision, ambition, verktyg, modeller, metoder och förändringsledning för praktisk genomförande. I den inledande workshopen skapar vi också en gemensam bild av organisationens ambition och definierar avsikten med innovationsarbetet. I vilka delar vill vi vara inkrementella och i vilka delar måste vi vara radikala? 

Därefter genomförs en mätning med hjälp av ett digitalt forskningsbaserat verktyg för att mäta och fastställa nuläget, organisationens förutsättningar för innovation. Sedan genomförs en GAP-analys mellan ambition och vision och fastställt nuläge. En rapport med rekommendationer och förslag på roadmap levereras.

Vi avslutar diagnosen med en gemensam workshop där resultatet arbetas igenom och förslag till beslut tas fram för att kunna uppnå önskad innovationsförmåga.

Du kan läsa mer om Innovation här och vill du titta på vårt webbinarium om att leda och organisera innovation så finns det här.

Kontakta gärna My Tegelgård för mer information.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post