Digital tjänst: Utbildning i innovationsledning och innovationsdiagnos

19 november, 2020

Hur ser era utmaningar ut? Har ni krav på er organisation att vara mer innovativa, snabbfotade och kundcentrerade? Har ni en tydlig vision och konkret strategi för ert innovationsarbete? Vilka utmaningar och möjligheter vill ni lösa med ert innovationsarbete? Har er organisation kanske redan skapat en innovationsverkstad med syftet att systematiskt jobba fram de bästa idéerna? Upplever ni trots detta att innovationerna uteblir, att förståelsen och förutsättningarna i den övriga organisationen är ett hinder för att nå ut med nyttan av idéerna?

Vi erbjuder utbildning i innovationsledning och innovationsdiagnos. Målet är att uppnå en bred och gemensam förståelse för förutsättningar för innovations- och förändringsledning genom vision, ambition, verktyg, modeller, metoder och innovationsledning för praktisk genomförande.

Syftet med utbildningen är att öka kunskap om hur man leder och organiserar för innovation och förändring. Som stöd finns en ny internationell standard för innovationsledning (ISO 56000, 56002), med vår utbildning och standarden som stöd kan ni ta nästa strategiska kliv in i framtiden genom systematisk innovations- och förändringsledning. Vi ger er förståelse, kunskap och förmåga att använda verktyg och metoder för att lyckas med innovations- och förändringsledning.

Vårt erbjudande: Vill ni bygga in innovation som en del av organisationens dna? 

Vi inleder med en workshop där vi skapar gemensam förståelse för förutsättningar för innovations- och förändringsledning samt vision, ambition, verktyg, modeller, metoder och förändringsledning för praktisk genomförande. I den inledande workshopen skapar vi också en gemensam bild av organisationens ambition och definierar avsikten med innovationsarbetet. I vilka delar vill vi vara inkrementella och i vilka delar måste vi vara radikala?

Därefter genomförs en mätning med hjälp av ett digitalt forskningsbaserat verktyg för att mäta och fastställa nuläget, organisationens förutsättningar för innovation. Sedan genomförs en GAP-analys mellan ambition och vision och fastställt nuläge. En rapport med rekommendationer och förslag på roadmap levereras.

Vi avslutar diagnosen med en gemensam workshop där resultatet arbetas igenom och förslag till beslut tas fram för att kunna uppnå önskad innovationsförmåga.

Läs mer om utbildningen här eller kontakta My Tegelgård för mer information.

På måndag den 23/11, klockan 12.00-12.30 har vi en kort introduktion till utbildningen i innovationsledning och innovationsdiagnos. Anmäl dig här.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post