Digital tjänst: Utbildning i innovationsledning

24 november, 2020

Utbildning i innovationsledning– för er som vill bygga grundläggande förståelse och insikt kring hur man arbetar med innovation. 

Har ni krav på er organisation att vara mer innovativa, snabbfotade och kundcentrerade? ​Har ni en tydlig vision och konkret strategi för ert innovationsarbete? Vilka utmaningar och möjligheter vill ni lösa med ert innovationsarbete? Har er organisation kanske redan skapat en innovationsverkstad med syftet att systematiskt jobba fram de bästa idéerna? Upplever ni trots detta att innovationerna uteblir, att förståelsen och förutsättningarna i den övriga organisationen är ett hinder för att nå ut med nyttan av idéerna? ​Nu erbjuder vi utbildning i innovationsledning som en digital tjänst.

Målet med utbildningen är att uppnå en bred och gemensam förståelse för förutsättningar för innovations- och förändringsledning genom vision, ambition, verktyg, modeller, metoder och innovationsledning för praktisk genomförande. Syftet med utbildningen är att öka kunskap om hur man leder och organiserar för innovation och förändring.

Som stöd finns en ny internationell standard för innovationsledning (ISO 56000, 56002), med vår utbildning och standarden som stöd kan ni ta nästa strategiska kliv in i framtiden genom systematisk innovations- och förändringsledning. Vi ger er förståelse, kunskap och förmåga att använda verktyg och metoder för att lyckas med innovations- och förändringsledning.

Du kan läsa mer om Innovation här och vill du titta på vårt webbinarium om att leda och organisera innovation så finns det här.

Kontakta gärna My Tegelgård för mer information.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post