Effekthemtagning

9 oktober, 2018

Vi ser ständigt ökade krav på kunskap, processer och verktyg för att säkerställa att projekt levererar enligt effektmålen. Många av oss arbetar i projektmiljöer där vi är osäkra på i vilken grad ett projekt verkligen skapar nytta. Det kan vara svårt att veta om och vilka effekter projektet bidragit till. Ofta uppstår affärsnyttan långt efter att projektet har slutförts och projektet har upplösts. Vem i organisationen ansvarar då för att tänkt affärsnytta faktiskt blir genomförd? Genom att systematiskt arbeta med nyttorealisering och nyttovärdering kan vi fatta beslut om förändringsinsatser baserat på vilken nytta de ska leverera. Vi får då bättre beslutsunderlag och vi kan säkerställa ett effektivare användande av resurser. Det blir en övergång till en mer nyttofokuserad kultur.

Vi hjälper organisationer att utveckla och införa processer, metod och verktyg för att följa upp och få ut mer effekt av sina projekt, även bortom projektavslut.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post