Efterlevnad av GDPR och övrig lagstiftning

7 december, 2017

Efterlevnad av GDPR och övrig lagstiftning

 

Vi skapar förutsättningar för att verksamheten ska klara av att efterleva GDPR och informationssäkerhet i vardagen och inte bara på pappret.

Vår målsättning är att hela organisationen, såväl ledning som verksamhet, har de förutsättningar och verktyg som krävs för att efterleva gällande lagstiftning.

 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post