Förändringsförmåga

9 oktober, 2019

Förändringsarbete innebär inte bara att driva igenom en förändring som del av ett projekt. Organisationer möter idag en allt mer föränderlig värld som kräver kontinuerlig anpassning och förnyelse. För att hantera detta måste de utveckla en förmåga att hantera förändringar kontinuerligt – att ha en egen stark förändringsförmåga. Nödvändiga komponenter i förändringsledning är ett aktivt ledarskap och ett strukturerat arbetssätt.

Frontit hjälper er utveckla förändringsförmåga hos ledare och medarbetar genom att kombinera kompetens om olika metoder och processer för förändringsarbete och utveckling av medarbetaren kring självkännedom.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post