Förändringsledning

18 mars, 2015

Oberoende undersökningar visar att endast 30-40% av alla förändringsprojekt idag lyckas uppnå sina projektmål. Andelen projekt som levererar avsedd effekt är lägre än så. Orsaken är att man både under projektet och det efterföljande linjearbetet tenderar att underskatta viktiga ”mjuka” faktorer som t.ex. attityd till förändringen, förändringens komplexitet, företagskulturen samt det aktiva stödet från ledare och beställare. Vilket resulterar i slöseri med pengar och frustrerade och stressade medarbetare.

Vi hjälper er med strukturerade arbetssätt för att få medarbetarna att vilja och kunna medverka i era förändringsinitiativ.

 

Genom att tidigt vara medveten om och fokusera på effektmålen och människorna som ska realisera nyttan ökar sannolikheten för en lyckad förändring markant, vanligen 30-40% eller mer

Frontit har

  • konsulter med lång erfarenhet av att driva förändringsprojekt
  • konsulter som är certifierade inom Prosci´s modell för förändringsledning (ADKAR)

Vi kan

  • genomföra analys av projekt/initiativ för att visa hur sannolikt det är att önskad effekt uppnås, och vilka åtgärder som kan vidtas för att öka sannolikheten.
  • stödja förändringen på plats i rollen som förändringsledare.
  • genomföra utbildning för att sprida insikt om viktiga förändringsfaktorer och verktyg för att hantera dem.

Kontakta gärna oss om du vill veta mer!


Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post