Individ- och grupputveckling

28 april, 2017

Vill ni skapa ett effektivt team på er avdelning? Vill ni få individen eller gruppen att få bättre förståelse för andra och ta nästa steg i sin egen eller gruppens gemensamma utveckling?

Våra konsulter använder teamstärkande verktyg för att stödja etableringen av nya eller befintliga grupper hos våra kunder, antingen med hjälp av MBTI, Myers Briggs Type Indicator, eller DISC-analys. Personlighetsanalyserna ligger till grund för att hjälpa individerna och hela gruppen att öka sin produktivitet genom att skapa bättre förståelse i teamet om olika individers lärostilar, kommunikationspreferenser, beslutsstilar och behov av social interaktion.

Chefer, teamledare, och individerna i gruppen får en större medvetenhet och även verktyg som kan nyttjas av alla i gruppen till att påverka dynamiken, närma sig varandra, arbeta mer effektivt och prestera bättre. Dessutom får ni också ett stöd i att skapa bättre förutsättningar i arbetet med att sätta samman produktiva i team. Det görs, dels genom ökad kunskap och förståelse om behoven, egenskaper och preferenser som bör stärkas/förändras i gruppen med mera.

Förslag på upplägg

I ett första skede gör samtliga individer i gruppen ett individuellt personlighetsanalys med det verktyg som passar bäst för er. Efter detta moment får deltagarna lära sig mer om verktygets uppbyggnad samt får en detaljerad informativ rapport av sin personliga profil. Effekten är att de därigenom kan:

  • Bedöma starka sidor i sin stil
  • Se sina ”blinda fläckar” och få tips om vad personen kan göra åt dem
  • Förstå hur personen reagerar på stress, och vad han/hon kan göra för att återfå balansen
  • Få insikter i hur personen kan öka sin effektivitet i samspel med gruppen

Efter denna genomgång arbetar vi med hela gruppen, i en workshop, där vi då går igenom våra profiler, kommunikationsstilar, vad som påverkar dynamiken, hur man kan närma sig varandra och arbeta mer effektivt.

För din egen utveckling

Du kan även välja att göra en personlighetsanalys på dig som individ som fungerar som underlag för din egna utveckling. Ta kontakt med oss så berättar vi mer!


Så hjälpte vi Siemens

Under våren 2017  hjälpte vi Siemens med grupputveckling, till en början med en grupp men efter visat resultat så valde de att fortsätta med fler grupper. Läs mer här

 


Några av våra MBTI-certifierade coacher

      

Kerstin Lindfors                            Mattias Hellsing 

 


Publicerad: 2017-05-23

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post