Informationssäkerhet och Business Security i verksamheten

7 december, 2017

Informationssäkerhet och Business Security i verksamheten

 

Vi hjälper er att identifiera vilka informationstillgångar som bör skyddas och vi genomför riskbedömningar i syfte att skydda verksamheten, era digitala tillgångar och varumärket.

Vår målsättning är dels att hela organisationen skall känna till vilka informationstillgångar och risker som finns, dels att policys och riktlinjer efterlevs ute i verksamheten – ”Det skall vara enkelt att göra rätt och svårt att göra fel”.

 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post