IT Management

9 oktober, 2018

Syftet med IT Management är att skapa nytta i verksamheten genom användning av IT. För att lyckas med det måste IT-strategin stödja verksamhetens övergripande strategi samt en fungerande IT-styrning finnas på plats.

Under området IT Management figurerar många begrepp som t ex IT Strategi, IT Governance, IT Service  Management, IT Portfolio Management och Förvaltningsstyrning. Vi hjälper er sortera ut begreppen och modellerna för att sätta relevanta delar på plats i er organisation för att skapa en användbara IT Strategi. En effektiv, verksamhetsstödjande IT som hjälper er förverkliga er övergripande strategi.

Dela artikel
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
E-post