IT Management

9 oktober, 2018

Syftet med IT Management är att skapa nytta i verksamheten genom användning av IT. För att lyckas med det måste IT-strategin stödja verksamhetens övergripande strategi samt en fungerande IT-styrning finnas på plats.

Under området IT Management figurerar många begrepp som t ex IT Strategi, IT Governance, IT Service  Management, IT Portfolio Management och Förvaltningsstyrning. Vi hjälper er sortera ut begreppen och modellerna för att sätta relevanta delar på plats i er organisation för att skapa en användbara IT Strategi. En effektiv, verksamhetsstödjande IT som hjälper er förverkliga er övergripande strategi.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post