Det individuella ledarskapet

10 mars, 2015

I vissa fall initierar man förändringen som ledare och i andra fall får man ett uppdrag att implementera en förändring. Oavsett ställer förändringar speciella krav på ledarskapet. Forskning har visat att 70% av alla förändringar kommer inte i mål och i många fall beror det på för stort fokus på teknik och för lite på beteende och ledarskap. Förändringar handlar i många fall om att agera annorlunda jämfört med idag och ledarna sätter agendan för verksamheten och förändringen. För att kunna leda vid förändring är det väsentligt att förstå förändringsprocesser och hur man ska agera som ledare.

Frontit har olika erbjudanden för att stötta ledare i förändringsarbetet och i deras ledarskap:

Företagsanpassad ledarutbildning

Betoning på ledarskapet vid framförallt förändring. Områden som bland annat berörs:

  • Förändringsprocesser och dess faser
  • Att förankra och skapa engagemang
  • Kommunikation vid förändringar
  • Ledarskapets olika dimensioner och krav i förändring

I utbildningen varvas teori med praktiska övningar och lärdomar från verkligheten. Syftet är att du som ledare skall öka din förståelse för förändringsprocesser och få med dig en verktygslåda för att kunna leda och genomföra förändringar.

Ledarhandledning

Syftar till att medvetandegöra och överbrygga gapet mellan nuvarande och önskat läge i rollen som ledare. Handledaren från Frontit skall fungera som en katalysator för nytänkande och ge konkreta råd och tips utifrån ledarerfarenhet och förändringsarbete. Handledningen utgår från adeptens ledarroll och vad hen bäst behöver för sin utveckling.

Coachning

Genom frågor och självinsikt får ledaren stöd i att identifiera och utveckla strategier och planer för att nå sina mål. Coachens uppgift är därmed inte att vara rådgivare utan främst att driva processen framåt.

 

Kontakta oss om du vill veta mer!


 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post