Ledningsgruppsutveckling

4 september, 2015

Om man studerar ledningsgrupper finns det en röd tråd i det som inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Avsaknad av tydliga mål, bristande kultur och spelregler, otydlig förväntan och svag tillit är några utmaningar man ofta står inför. Konsekvensen i verksamheten är ökad affärsrisk, svag kraft i realisering av strategier och sämre effekt av gjorda investeringar. Detta sammantaget ger ofta ett lägre resultat.

Frontit blir ofta anlitade för att tillsammans med kunden driva en gemensam riktning för ledningsgruppen. Komponenterna i ett sådant arbete är att t ex se över organisationens mission och långsiktiga mål, skapa handlingsplaner och klargöra ledningsgruppens uppgift och roll.

När vi får ett uppdrag tar vi oss an uppgiften och har en beprövad metod att tillsammans med kunden förhålla oss till. Sammanfattningsvis är slutresultatet av detta arbete en mogen och högpresterande ledningsgrupp där intern effektivitet, strategisk kapacitet och nyttjande av varandras kompetenser och olikheter är några ingredienser.


 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post