Digital tjänst: Öppen utbildning i att leda på distans

8 oktober, 2020

Har ni på kort tid ställt om till att personal och chefer i stor utsträckning arbetar på distans? Vi erbjuder nu en öppen utbildning i att leda på distans!

Omfattning: 3 tillfällen à 2 timmar per gång.

Målsättning: Ge inspiration och kunskap för att utveckla det egna ledarskapet för att på ett bättre sätt kunna leda och stötta medarbetarna digitalt. Ambitionen är att deltagarna efter avslutad utbildning ska ta insikt till handling, och stötta och leda sina medarbetare på ett annorlunda vis.

Målgrupp: Chefer och ledare.

Format: Utbildningen sker digitalt i workshopformat

Beskrivning av innehåll:

Utbildningen sker i workshopformat där vi arbetar med tre olika perspektiv; personligt-, operativt- och strategiskt ledarskap. Vi använder oss av konkreta exempel och erfarenheter som inspiration till varje delområde för att sedan gemensamt arbeta igenom det egna ledarskapet utifrån varje deltagares personliga förutsättningar.

  • Personliga ledarskapet – hur stödjer vi medarbetarna och hur anpassar vi ledarskapet till olika individer? Hur kan vi hjälpa till att hålla energin uppe? Hur arbetar och hjälper vi medarbetare med deras personliga arbetsmiljö? Hur skapar vi tillit och trygghet? Hur arbetar vi med den psykosociala arbetsmiljön? Vad kan vi göra för attbevara en medarbetarkultur som gynnar kreativitet och samverkande?
  • Operativt ledarskap – det dagliga ledarskapet. Hur får vi överhörningen att fungera, vilken struktur har vi för effektiv kommunikation? Vad behöver vi ersätta? Hur gör vi med våra digitala möten, vad krävs för att de ska bli effektiva och vilket format passar sig bäst? Vilket teknikstöd använder vi?
  • Strategiskt ledarskap – hur arbetar vi med målstyrning och långsiktiga perspektiv? Hur stöttar vi upp vårt långsiktiga arbete för att säkerställa resultat? Hur får vi tid till strategidagar och det långsiktiga arbetet när vi hela tiden måste lösa det operativa och akuta? Vilka format kan vi ha för detta? Hur hittar vi exempel på aktiviteter som blir framåtriktade?

Vi berör också frågor som:

Hur hanterar du ditt eget energikapital som chef/ledare? Varför är din roll extra viktig nu? Hur kan ni som ledare hjälpa och stötta varandra i den nya situationen

Pris: 4800 kr/ person

Datum: Datum kommer inom kort

Anmäl dig här

Är du intresserad av detta men som en företagsintern kurs? Du hittar mer information om det här.
Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post