Processeffektivisering

9 oktober, 2019

Organisationsprocess, verksamhetsprocess eller affärsprocess är en uppsättning återkommande och sammanlänkade aktiviteter som utförs i en verksamhet i syfte att tillfredsställa ett kundbehov.

En affärsprocess är en uppsättning repetitiva aktiviteter som skapar värde genom att förvandla en insats till ett mer värdefullt utfall. Både de resurser som utgör insats och utfall kan vara information och/eller föremål. De kan också utgöra fysiska produkter, varor eller immateriella tjänster. Förvandlingen kan utföras av mänskliga aktörer, maskiner eller båda.

Processutveckling syftar till att utveckla en viss process, exempelvis genom att eliminera antalet överlämnanden som sker mellan personer som är ansvariga för olika delar av processen eller till att automatisera processtegen. Ny angränsande teknik till traditionell processutveckling smälts samman. RPA, digitalisering och traditionell processutveckling vilar i grund och botten på samma grundfilosofi: snabbare, enklare, maskinellt och ibland distribuerad funktionalitet.

Frontit erbjuder som ett första steg en Processmognadsanalys. Denna kan genomföras dels på organisationens övergripande mognadsnivå, men även mognadsnivån för enskilda huvudprocesser.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post