Projektkontor – navet i er projektverksamhet

10 juni, 2014

Utmaningen i många projektmiljöer är att lyckas bedriva ”rätt projekt, på rätt sätt med rätt resurser”. Ett steg i rätt riktning är att etablera ett projektkontor som en del av den egna organisationen för att utveckla projektverksamheten och få ökad kontroll och bättre styrning. Dessutom för att:

  • Skapa en tydlighet i hur projekt drivs, skapa gemensamma processer, arbetsmetoder och synsätt på hur projekt drivs
  • Öka andelen projekt som levererar enligt projektmål och skapar effekt
  • Stötta projektorganisationen bättre med metoder och verktyg
  • Införa eller förbättra portföljhanteringen

Vi hjälper din organisation att utveckla och etablera ett projektkontor för att få ut mer effekt av projektverksamheten

Vi kan ta ett ledande eller coachande ansvar för att etablera och vidareutveckla projektkontoret samt även driva det operativt. Vi hjälper er att utveckla er projektverksamhet, projektmodell och projektledare, få en överblick, ordning och reda, bättre rapportering och kontroll, samordnad resursplanering samt ge ett stöd till verksamheten.

Exempel på tjänster:

  • Inspirationsseminarium
  • Etablering
  • Stöd
  • Vidareutveckling

Kontakta oss om du vill veta mer!


Frontits Projektkontorsnätverk

Våra nätverk är till för dig som arbetar som Projektkontorsansvarig eller med projektkontor på annat sätt i er verksamhet och fokuserar på erfarenhetsutbyte, nätverkande och gemensamma frågeställningar kring arbete med Projektkontor. Nätverken finns i Stockholm, Norrköping, Västerås och Malmö och träffarna sker 4-5 gånger per år på respektive ort. Läs mer


Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post