Strategigenomförande

9 oktober, 2019

Strategigenomförande handlar om att skapa ett strategiskt resonemang och en operativ vision. Det skapar energi och ger ett tydligt fokus för prioriteringar i verksamheten. Detta kan sedan användas som ett kommunikationsunderlag för att förankra strategi och målbild inom hela organisationen. För att lyckats gäller det att ha kraften att långsiktig fokusera och vara uthållig.

 

Se hur vi hjälpte ICA Affärsservice

 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post