Utbildningar för att öka medvetenhet och kunskap

7 december, 2017

Vi håller anpassade utbildningar för verksamhet, styrelse och ledning för att öka medvetenheten och kunskapen kring området Business Security. Mycket kretsar just nu kring hur man kan hantera GDPR som träder i kraft 25 maj 2018.

Det yttersta ansvaret för organisationens Business Security ligger på ledning och styrelse. Det vanliga är dock att dessa frågor delegeras nedåt i organisationen. Man förväntar sig att allt blir utfört enligt plan, eller att GDPR- projektet fixas av de som arbetar i linjen. Det är inte riktigt så enkelt.

Med ökad kunskap och medvetenhet i organisationen kommer många av incidenterna som omfattar känslig data att kunna undvikas, t ex det som hände på Transportstyrelsen. Business Security/GDPR är verksamhetskritiska frågor som bör finnas med som stående punkt på agendan för ledningsgruppen och styrelsen. Processer och metoder behöver arbetas fram och användas av alla anställda. Det behövs en insikt om och ett medvetet förhållningssätt till Business Security/GDPR för att organisationer ska fortsätta vara framgångsrika i en allt mer digital omvärld.

Med Frontit som partner inom Business Security och GDPR kommer ni att få ökad kontroll över era risker kring digitala tillgångar. Ni får bättre förutsättningar att ta ansvar för att er organisation och verksamheten följer lagar och förordningar kopplat till GDPR och har kontroll på era affärsprocesser ur ett digitalt säkerhetsperspektiv.

 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post