Ofta underskattar man betydelsen av den agenda och kultur som ledningsgruppen sätter för verksamheten och förändringen som man vill åstadkomma. Vi vågar påstå att inget företag fungerar bättre än sin ledningsgrupp. Ska en verksamhet lyckas med sina förändringar måste det finnas en samsyn i ledningsgruppen och man måste agera som ett enhetligt team.

I många fall finns det ett behov av att stärka helhetstänkandet och kunna balansera det operativa med det strategiska inom ledningsgruppen. Vidare för att få en effektiv ledningsgrupp är det väsentligt att man utnyttjar och förstår varandras kompetenser och olikheter. Enkelt uttryck handlar det om bygga ett starkt relationskapital till varandra och driva en gemensam agenda.

Vår ledningsgruppsutveckling syftar till att utveckla ett moget och högpresterande team. Vi utgår alltid från gruppens specifika behov men områden som ofta berörs:

  • Tydliggöra förväntan och syfte
  • Finna en effektiv arbetsform
  • Balansera den operativa vardagen med det strategiska
  • Förståelsen för varandra och skapa en ökad tillit
  • Samsyn på förändringsbehovet och fokus

För att förstå hur en ledningsgrupp fungerar och även dess utmaningar anser vi att man måste själv ha arbetat i en ledningsgrupp. Frontits konsulter har flera års operativ erfarenhet av ledningsarbete och lärt sig av egna misstag och framgångar.

Kontakta  oss om du vill veta mer!


 

Artikel
Artikel
Relaterat material

Kontakta Kerstin för mer information

Kerstin Lindfors Konsultchef/Konsult 072-528 14 14 Se Linkedin-profil