Frontit är anslutna till Digitaliseringskonsulterna

Frontit har valt att ansluta sig till den nybildade föreningen Digitaliseringskonsulterna i syfte att accelerera vårt strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter Coronakrisen. För att Sverige ska bli fossilfria till 2045 kommer det krävas en transformation av hela samhället. De lösningar som digitalisering möjliggör och som vi hjälper våra kunder att implementera … Läs mer