CSR och hållbarhet

CSR och hållbarhet

CSR och hållbarhet

Vi vet att förebilder gör skillnad.

Vi har kategoriserat vårt hållbarhetsarbete efter tre fokusområden, som också kopplas till FN:s globala utvecklingsmål. Dessa är:

Vi är alla delaktiga i Frontits hållbarhetsarbetet som leds av två medarbetare som driver våra gemensamma hållbarhetsinitiativ. Detta görs tillsammans med vår ledningsgrupp och minst en medarbetare från varje kontor som vi kallar hållbarhetsagenter. Hållbarhetsagenterna ansvarar för lokala hållbarhetsaktiviteter.

CSR och hållbarhet

Hållbara medarbetare

Vi arbetar aktivt med att främja friskvård och är lyhörda för konsulternas behov att kunna anpassa sitt arbetsliv, allt för att våra medarbetare ska vara hållbara över tid. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljö- och hälsofrågor som en naturlig del i hela vår verksamheten och vet att förebyggande och insatser är de bästa för att eliminera risker för ohälsa eller olycksfall.

Hos oss på Frontit har vi en hel gruppering som arbetar aktivt med att ta hand om frågor som rör vår gemenskap, sammanhållning och kultur – vi kallar den Spirit-gruppen. Gruppen består av medarbetare (Spirit-agenter) från samtliga kontor samt vår VD Anneli. Spirit-agenterna på varje kontor har bland annat till uppgift ordna hälso -och gemenskapsfrämjande aktiviteter på varje kontor och att på koncernnivå arbeta med att värna om den gemensamma företagskulturen genom att t.ex. anordna vår gemensamma höstkonferens samt Treårsresan för medarbetare som varit anställda i hos oss i tre år.

CSR och hållbarhet

Hållbar påverkan
hos kund

Våra konsulters arbete handlar ofta om att stötta kunderna i att ha förmågan att hantera förändringar på̊ ett långsiktigt och värdeskapande sätt.  När vi lämnar uppdraget ska resultatet och kompetensen stanna hos våra kunder. På så sätt kan värdet av de resultat vi skapar, förmedlas från våra kunder till konsumenter, medborgare och samhälle. Frågan kring hur vi på olika sätt kan bidra och påverka våra kunders hållbara utveckling är ständigt aktuell.


Vi är har sedan 2018 varit en del av Fossilfritt Sverige och är nu en aktiv medlem av Digitaliseringskonsulterna. Det är ett initiativ som arbetar för att hjälpa samhället att bli medvetna om och använda digitaliseringens möjligheter. Här ser vi att vi framför allt kan bidra med vår kunskap om fungerande förändring. Digitaliseringen är ju en av de största förändringarna som skett i modern tid!

CSR och hållbarhet

Vårt samhällsansvar

Vårt mål och fokus är att bidra till en positiv förändring inte bara lokalt och nationellt utan också bidra globalt genom att hjälpa till att skapa förutsättningar och möjliggöra att människor i utsatta delar av världen utvecklar sin förmåga att påverka sin framtid. Vi har därför tagit ett gemensamt beslut att bidra till positiv förändring genom hjälp till självhjälp genom att stötta organisationerna Hand in Hand och Plan International.

Vi anordnar även regelbundet lokala aktiviteter på våra kontor så som värmande AW:s där vi samlar in kläder och hygienartiklar via t.ex.  Stadsmissionen och Convictus.

Vi stödjer