CSR och hållbarhet

Ett aktivt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Hållbarhet är en del av Frontits vardag, såväl i det interna arbetet som i våra kunduppdrag. Utvecklingen inom hållbarhetsområdet går snabbt med nya krav och samtidigt affärsmöjligheter. Det är ett nödvändigt och viktigt förändringsarbete som berör alla verksamheter.


Frontits värderingar ligger till grund för vårt hållbarhetsarbete som består av fyra olika delar.

CSR och hållbarhet

Hållbart företag

Hållbarhet är en integrerad del av Frontits strategi och styrning. Våra värderingar ligger till grund för vår uppförandekod och guidar oss i hur vi agerar mot andra och varandra.

 

Vår hållbarhetspolicy och vårt interna hållbarhetsarbete utmanar oss och visar vägen. Ett viktigt mål är att halvera vårt klimatavtryck fram till 2030 och vi mäter våra koldioxidutsläpp enligt GHG-standard.

 

CSR och hållbarhet

Hållbara medarbetare

Medarbetarna är Frontits enskilt viktigaste resurs och vi är övertygade om att vi presterar som bäst när vi mår bra, har roligt och utvecklas. Gärna tillsammans! Det är viktigt för oss att Frontit är en arbetsplats där alla känner att de kan utvecklas på sina egna villkor.

 

Jämlikhet är en prioriterad fråga, dels för att vi vet att det gör arbetsklimatet bättre och för att det bidrar till att fler perspektiv beaktas i alla frågor vilket är avgörande för vår utveckling!

 

Hos oss är det självklart att det finns en bra balans mellan jobb och fritid, oavsett i vilket skede av livet våra medarbetare befinner sig.

 

CSR och hållbarhet

Våra uppdrag

Hållbarhetsarbete handlar i grunden om ett systematiskt förbättringsarbete. Genom att identifiera risker i verksamheter och hantera dem minskas den negativa påverkan och ökas den positiva påverkan verksamheten har på människa, miljö och samhälle.


Hållbarhet är idag en central fråga i många verksamheter. När människor vill, kan och vågar finns förutsättningar att skapa förändring med bestående resultat. I våra uppdrag vet vi att fokus på människors välmående, drivkraft och förändringsvilja har en central roll.


Utöver riskanalyser och framtagning av hållbarhetsstrategi har vi även befintliga uppdrag med specialistkompetens inom ett flertal områden såsom anpassning till ny lagstiftning, ISO-certifiering inom miljöledningssystem, klimatstrategi, integration och arbetsmiljö för att nämna några. Läs mer om vårt erbjudande här: https://www.frontit.se/services/hallbarhet/

CSR och hållbarhet

Bidrag till ett hållbart samhälle

Vi tar en aktiv roll för att bidra till ett hållbart samhälle med fokus på jämlikhet, medmänsklighet och hållbar utveckling.

 

Genom att ge ett bidrag vid varje nyanställning har Frontit i många år bidragit till Hand in Hand Sweden. Vi stöttar deras vision att eliminera fattigdom genom utbildning och företagande vilket ger framför allt kvinnor möjlighet att förbättra sin självförsörjning och sin framtid.  En annan organisation som ligger oss varmt om hjärtat är Plan International med fokus på barns rättigheter och flickors lika villkor.

 

Vi samarbetar även lokalt med Stadsmissionen runt om i Sverige. Inför varje vinter arrangerar vi bland annat värmande AW:s på våra kontor, ett initiativ där vi tillsammans med vänner och kunder samlar in kläder till behövande medmänniskor.

 

Frontit är medlem i Digitaliseringskonsulterna, en ideell förening där medlemmarna är konsultföretag som aktivt vill bidra till ett fossilfritt Sverige. Gemensamt för oss alla är övertygelsen att digitalisering är en del av lösningen. Frontit bidrar med kompetens inom förändringsledning.

 

Vi stödjer