Inspiration och kunskap

Inspiration och kunskap

Webbinarier

Bli förändringssmart!

Är du nyfiken på hur förändringar påverkar oss människor? Vad är det som gör att digitalisering, omorganisationer och andra förändringar…

Agil revolution startar i toppen

För att lyckats vara långsiktigt konkurrenskraftiga fokuserar många organisationer på snabbare leveranser, ökad anpassningsförmåga och bättre kvalitet. För att uppnå…

Våra konsultporträtt

I konsultporträtten kan du läsa om våra medarbetares spännande vardag i uppdrag. Här berättar de om hur vi får förändringar…

PMO-nätverket, en uppskattad mötesplats

Frontit Norrköpings PMO-nätverk har etablerat sig som en uppskattad mötesplats för PMO-ansvariga i regionen och det har visat sig vara ett koncept som håller även i tuffare tider när fysiska möten är omöjliga.

Sommarpodden 2021

Välkommen till Sommarpodden 2021. I denna mikropodd får du höra några av våra kollegor berätta kort om sina erfarenheter, uppdrag och sommartips.

Lucka 6 – Portföljspelet

Brottas du med en portfölj som ständigt är fylld till bristningsgränsen? Är det kamp om resurserna och projekten försenas på grund…

Lucka 1 – Sense of urgency

Välkomna till Frontits Julkalender 2020! En kompetenshöjande kalender som ska väcka nyfikenhet, vidga våra vyer och vara kul. Se det som en…

Lucka 5 – Glöggtest 2019

Tiden innan advent hade Frontits test och kvalitetskonsulter ett glöggtest. Glöggsorterna som testades var: Årgångsglögg 2019, Saffransglögg och Blossa ekologiska…

Lucka 4 – Mötesmatrisen

Hur kan vi förbättra styrgrupps- och ledningsgruppsmöten? I lucka 4 i julkalendern beskriver Olle Tullstedt en erfarenhetsbaserad modell – mötesmatrisen…

Kan HR vara agila?

Kan HR-avdelningen arbeta agilt? Ser vi till funktionen och vart vi är i organisationerna borde vi göra det. För det…

Det nya aktivitetsbaserade kontoret

Örebro kommun skulle sammanföra fyra förvaltningar med totalt 350 medarbetare och samtidigt flytta in dem i nya lokaler. Man passade då också på att införa en aktivitetsbaserad kontorslösning, understödd av olika nya digitaliserade lösningar. Frontit ledde projektet från start till mål.

Bolagsverkets SAFe® satsning

Bolagsverket arbetar sedan länge med en ambitiös satsning på en Lean Agil transformation. Viktigt i denna process har varit att bli en lärande organisation. För att stötta och leda i det arbetet engagerades en av Frontits SAFe® specialister.

E-underskrifter hos Örebro kommun

Örebro kommun ligger i framkant när det gäller att digitalisera sina processer. Inom ramen för detta genomför man under ledning av Frontits konsulter ett projekt för elektroniska underskrifter för olika typer av handlingar, ”ersätta bläck på papper med digitala underskrifter”. Resultatet är både stora tidsbesparingar samt kvalitetshöjning och att olika chefer och medarbetare i stället kan använda sin tid till andra viktiga frågor.

Global utrullning av Office 365 till 36 000 användare

Förutom att som attraktiv arbetsgivare tillhandahålla moderna arbetsverktyg, hade lastbilskoncernen Traton (Scania och MAN) behov av att underlätta samarbetet inom koncernens olika bolag. Förutom att genomföra den tekniska utrullningen, var det också viktigt att introducera och förankra nya arbetssätt. Katarina Kjerve från Frontit fick ta sig an utmaningen att leda arbetet.

Teamboost på Region Östergötland

Ett projektkontor på Region Östergötland behövde en energiboost i vardagen. Tidigare erfarenheter av Frontit plus lite spaning på marknaden ledde till att Frontit fick förtroendet att genomföra en utbildning i workshopformat

Att leda på distans – personligt, operativt och strategiskt

Covidpandemin gjorde att ledarskapet på Siemens Energy i Finspång snabbt fick skifta till ett distansbaserat ledarskap. Två av Frontits konsulter fick möjlighet att guida organisationen in i nya arbetssätt. Detta genom att leda och genomföra ett antal utbildningspass med mellanliggande övningar och uppgifter för ca 25 ledare.

Datadrivna beslut för Covidhantering i Uppsala

CRUSH Covid är ett innovativt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samverkan mellan Region Uppsala och forskare från fem olika institutioner vid Uppsala universitet. Syftet med projektet var att kartlägga och försöka dämpa ökad smittspridning samt kraftiga lokala utbrott av covid-19 i Uppsala län .Tidigt i projektet tog man hjälp av Frontits konsulter Elin Clauson och Jonas Strandberg för att koordinera projektet och hjälpa till med tekniska lösningar. Detta för att möjliggöra så att forskarna kunde fokusera på själva studien.

Utbildningar

Aktivitetsbaserat kontor

En aktivitetsbaserad arbetsplats bygger på att det är aktiviteten som styr, inte vilken avdelning du tillhör eller vilken befattning du…

Digital workplace

Ny teknik förändrar arbetsplatsen, men tekniken är endast en av ingredienserna för att nå dit många organisation siktar på. En…

Kompetensutveckling och coachning

Den moderna arbetsmarknaden och er verksamhets ständiga utveckling innebär att era medarbetare löpande behöver utveckla sin kompetens. Frontit utbildar, tränar…

Förändringsförmåga

Förändringsarbete innebär inte bara att driva igenom en förändring som del av ett projekt. Organisationer möter idag en allt mer…

Grupp och teamutveckling

Många team och grupper fungerar alldeles utmärkt. Men långt ifrån alla. En del uppvisar avsaknad av tillit och förtroende, bristande…

Processeffektivisering

Organisationsprocess, verksamhetsprocess eller affärsprocess är en uppsättning återkommande och sammanlänkade aktiviteter som utförs i en verksamhet i syfte att tillfredsställa…

Quality Assurance

I takt med att IT går från att vara ett verksamhetsstöd till att vara ett av de mest strategiska verktygen…

Driva projektkontor

Ett projektkontor är navet i projektverksamheten som ger en ökad kontroll och bättre styrning på projekten. Projektkontoret hjälper organisationen bl…

Effektiva projekt

Våra erfarna och pragmatiska projektledare leder hela eller delar av ditt projekt från förstudie till genomförd leverans. Vi kombinerar agila…

Strategigenomförande

Strategigenomförande handlar om att skapa ett strategiskt resonemang och en operativ vision. Det skapar energi och ger ett tydligt fokus…

Effekthemtagning

Vi ser ständigt ökade krav på kunskap, processer och verktyg för att säkerställa att projekt levererar enligt effektmålen. Många av…

Business Security

Business Security handlar om er organisations förmåga att skydda känsliga uppgifter såsom den data/information vi har digitalt, på papper och…

IT Management

Syftet med IT Management är att skapa nytta i verksamheten genom användning av IT. För att lyckas med det måste…

Agil verksamhetsstyrning

Agil verksamhetsstyrning eller agil styrning är ett alternativt sätt till traditionell plandriven eller mekanistisk styrning. Organisationen ställer om från ägarorientering…

Strategisk portföljstyrning

Strategisk portföljstyrning säkerställer att organisationens investeringar i projekt görs i de strategiskt mest värdefulla projekten. Portföljstyrning skapar också balans i…

Digital mognadsanalys

En digital mognadsanalys ger er verksamhet en ökad förståelse för vad som krävs för att lyckas leda en digital transformation, hur…

Riskstyrning

Vissa risker väljer vi att utsätta oss för, andra kan vi inte undvika – men vi kan alltid få ett…

Projektmognadsanalys

Vi upplever ibland att våra kunder inte har kontroll över eller insikt i hur effektiv deras projektverksamhet är. De kan…

Processutveckling

Utmaningar Organisation vill få mer utväxling på sina processer och resurser Företaget driver en genomgående förändring i syfte att gå…

Strategisk översättning

Utmaningar Utgå från det externa perspektivet dvs kunder och marknad Översätta verksamhetens långsiktiga målbild till linjeverksamheten i närtid Skapa ett…

Ledningsgruppsutveckling

Om man studerar ledningsgrupper finns det en röd tråd i det som inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Avsaknad av…

Agil verksamhetsutveckling

För att en organisation ska leva väl över tid krävs ständiga anpassningar till omgivningen och effektiva arbetssätt. Vi hjälper organisationer att…

Strategisk förankring

Strategisk förankring handlar om att gå från tanke till förståelse och ägarskap i hela organisationen. På så sätt skapas ett…

Förändringsledning

Oberoende undersökningar visar att endast 30-40% av alla förändringsprojekt idag lyckas uppnå sina projektmål. Andelen projekt som levererar avsedd effekt…

Kurser via Lexicon

Nedan finner du de kurser som vi erbjuder via vår samarbetspartner Lexicon. Dessa kurser genomförs såväl öppna som företagsanpassade. Under varje kurs…

Projektmodell

För att genomföra flera projekt på ett effektivt sätt inom en organisation så krävs att vissa verktyg/metodik finns på plats.…

Projektledarskap

Som projektledare gäller det att snabbt få olika kategorier av människor som kanske inte har arbetat ihop tidigare att arbeta…

Företagsanpassade utbildningar

Ibland passar en anpassad utbildning för den egna verksamheten bättre än öppna utbildningar. Vi skräddarsyr utbildningen med innehåll, tid och plats…

Projektstart

Vi erbjuder dig stöd vid projektstart att exempelvis planera och facilitera projektplanen, stödja projektet för att öka chansen till ett…

Projektgranskning

När man genomför ett projekt är det lätt att bli hemmablind och se den verklighet man önskar snarare än den…