Inspiration och kunskap

Inspiration och kunskap

Koll på hjärnan förenklar förändringsresan

Hjärnan är fantastisk. Den bearbetar information, skapar minnen, genererar tankar, styr kroppens funktioner och mycket mer. Men ibland ställer den till det för oss, inte minst i samband med förändringar som den upplever som hotfulla. Genom att förstå hur hjärnan fungerar och designa våra processer utifrån dess behov, så blir förändringsresan betydligt enklare för alla inblandade.

Ta hjälp av den konstruktiva kritikern i förändringen

Förändring är en konstant följeslagare i dagens arbetsliv. Som ledare är en av förändringsresans utmanande aspekter att bemöta kritiker som kommer med sakliga argument och nya perspektiv på varför den bör stoppas. Rätt hanterat går det dock att både få med sig personen i fråga och minska de negativa effekterna av förändringen.

På Husqvarna Group är förändringsledning en självklarhet

Förändringsledning är en självklarhet när Husqvarna Group driver stora transformationsprogram och förändringsinitiativ. Med ett centralt team som stöttar verksamhetens olika initiativ säkras ett gemensamt tillvägagångssätt när det gäller förändringsledning, vilket skapar möjligheter till att dela kunskap och erfarenheter mellan olika delar av organisationen.

Förändringsledning säkrar långsiktiga effekter av ett projekt

En anledning till att många förändringar kör i diket är att människor inte känner sig delaktiga eller får rätt förutsättningar för att hantera dem. Därför börjar fler organisationer inse betydelsen av förändringsledning. När medarbetarna tidigt ges en förståelse för varför förändringen görs och engageras under förändringsresan finns förutsättningarna för att snabbare nå resultat med bestående effekter.

Trivsel och att ha roligt tillsammans är vår Spirit

Vid sidan av Frontits huvudsakliga uppdrag, att driva förändring med bestående resultat, så pågår en mängd aktiviteter för att utveckla oss och vår arbetsplats. Ett av dem är Spirit, ett medarbetardrivet initiativ med målet att främja trivseln.  

Frontit deltar i forskningsprojekt som testar hur AI kan påskynda upptäckten av bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancern hos kvinnor och därför är forskning på området otroligt angeläget. Just nu pågår ett forskningsprojekt som testar olika AI-algoritmer på mammografibilder. Målbilden är att bli ännu bättre på att upptäcka bröstcancer och att den också upptäcks tidigare än idag. Dessutom är förhoppningen att AI ska kunna bidra till att resurserna i sjukvården kan användas mer effektivt.

Mer systematik för ökad innovation​

Innovationsledning handlar om att främja innovation genom att leda ett systematiskt förnyelsearbete där det råder osäkerhet och komplexitet. I den här artikeln ger vi dig som är ledare en bättre förståelse för grunderna i innovationsledning och hur du kan bidra till att stärka innovationsförmågan och kraften i din organisation.

Håll kursen och navigera rätt när förändringarna avlöser varandra

Den ena förändringen är inte avslutad förrän nästa tar vid. Det är verkligheten för i princip alla chefer idag. I tider av förändring gäller det att prioritera och vara lite ödmjuk inför det faktum att tid är en knapp resurs. Det gäller att förstå vilka förändringar som kräver full involvering och vilka som kan hanteras med hejarop från sidolinjen.

Hanna Lövinder, projekt- och förändringsledare

” Förändringsledning handlar om att ge människor en möjlighet att förstå varför förändringen sker och vilka effekter vi vill uppnå. Det bygger på en förståelse för att vi alla är olika och ska vi lyckas så måste vi möta människor där de står.”

Frontit öppnar kontor i Helsingborg

Frontit tar ytterligare ett steg på sin tillväxtresa. Nu är det dags för Helsingborg. Fem konsulter är redan på plats och rekryteringen för att hitta fler erfarna projekt- och förändringsledare är i full gång. I Helsingborg finns både befintliga och potentiella kunder och etableringen är ett naturligt nästa steg i regionen.

Nu finns Frontit på plats i Gävle

Frontit fortsätter att expandera och öppnar nu upp i Gävle. På plats finns konsultchefen Mathilda Domeij och arbetet med att bygga upp verksamheten är i full gång. Högst upp på att-göra-listan står rekrytering av teamet som ska etablera Frontit i regionen.

Frontit etablerar sig i Göteborg

Frontit startar nu upp verksamhet i Göteborg. Den nya vd:n Christer Berntsson är redan på plats med fullt fokus på att rekrytera fler erfarna projekt- och förändringsledare. Målet är att bli en förändringspartner till verksamheter i regionen som står inför strategiska omställningar.

Frontit sätter ner flaggan i Linköping

Nu är det snart dags för Frontit att säga hej till Linköping. I dagarna blev det klart med ett kontor och lite senare i höst är det inflyttning. Ett kontor på plats i universitetsstaden var ett självklart beslut efter att kollegorna i Norrköping arbetat fram en målbild för tillväxt i regionen.

Framtidens arbetsplats – nu är den här

Många av våra arbetsplatser har fått ett betydande inslag av distansarbete efter pandemin. Dessutom har digitaliseringstakten ökat för att möta de nya behoven. I det nya normala har vi en stor blandning av arbete på distans och på plats, hybridarbete.

I Karlskoga kommun rustas alla chefer för förändring

Många av Sveriges kommuner brottas med stora förändringar. Digitalisering, förändrad demografi, avbefolkning eller snabb inflyttning och inte minst de senaste årens pandemi har satt kommunernas förändringsförmåga på prov. Karlskoga kommun är inget undantag. Att kunna leda i förändring har blivit ett måste för kommunens chefer.

Våra konsultporträtt

I konsultporträtten kan du läsa om våra medarbetares spännande vardag i uppdrag. Här berättar de om hur vi får förändringar…

Agera innan förändringströttheten sätter sig i väggarna

Många verksamheter introducerar idag förändringar på löpande band. Emellanåt är tempot så högt att det som chef är svårt att hinna med allt som ska göras. Att arbeta med människorna och få med sig dem på förändringsresan prioriteras tyvärr alltför ofta bort. Men när medarbetarna knappt rycker på axlarna längre så är det viktigt att du som chef reagerar på direkten. Det kan nämligen innebära att förändringströtthet drabbat er organisation. För att undvika att den biter sig fast i väggarna är öppenhet en nyckel. Öppenhet bygger tillit och det finns inget som skapar förutsättningar för fungerande förändring lika kraftfullt som tillit.

Chefens förmåga att leda i förändring avgör resultatet

Hur leder du andra genom en förändring när du själv känner tvivel och osäkerhet? Många chefer kan nog känna igen sig i den frågan. Att leda medarbetare genom en förändring som du själv inte har initierat kan vara en svår prövning. Idag behöver nästan alla chefer agera förändringsledare i perioder, men många saknar verktyg och kunskap för att hantera det initiala motstånd som en större förändring möter.

PMO-nätverket, en uppskattad mötesplats

Frontit Norrköpings PMO-nätverk har etablerat sig som en uppskattad mötesplats för PMO-ansvariga i regionen och det har visat sig vara ett koncept som håller även i tuffare tider när fysiska möten är omöjliga.

Sommarpodden 2021

Välkommen till Sommarpodden 2021. I denna mikropodd får du höra några av våra kollegor berätta kort om sina erfarenheter, uppdrag och sommartips.

Kan HR vara agila?

Kan HR-avdelningen arbeta agilt? Ser vi till funktionen och vart vi är i organisationerna borde vi göra det. För det…

Det nya aktivitetsbaserade kontoret

Örebro kommun skulle sammanföra fyra förvaltningar med totalt 350 medarbetare och samtidigt flytta in dem i nya lokaler. Man passade då också på att införa en aktivitetsbaserad kontorslösning, understödd av olika nya digitaliserade lösningar. Frontit ledde projektet från start till mål.

Bolagsverkets SAFe® satsning

Bolagsverket arbetar sedan länge med en ambitiös satsning på en Lean Agil transformation. Viktigt i denna process har varit att bli en lärande organisation. För att stötta och leda i det arbetet engagerades en av Frontits SAFe® specialister.

E-underskrifter hos Örebro kommun

Örebro kommun ligger i framkant när det gäller att digitalisera sina processer. Inom ramen för detta genomför man under ledning av Frontits konsulter ett projekt för elektroniska underskrifter för olika typer av handlingar, ”ersätta bläck på papper med digitala underskrifter”. Resultatet är både stora tidsbesparingar samt kvalitetshöjning och att olika chefer och medarbetare i stället kan använda sin tid till andra viktiga frågor.

Global utrullning av Office 365 till 36 000 användare

Förutom att som attraktiv arbetsgivare tillhandahålla moderna arbetsverktyg, hade lastbilskoncernen Traton (Scania och MAN) behov av att underlätta samarbetet inom koncernens olika bolag. Förutom att genomföra den tekniska utrullningen, var det också viktigt att introducera och förankra nya arbetssätt. Katarina Kjerve från Frontit fick ta sig an utmaningen att leda arbetet.

Teamboost på Region Östergötland

Ett projektkontor på Region Östergötland behövde en energiboost i vardagen. Tidigare erfarenheter av Frontit plus lite spaning på marknaden ledde till att Frontit fick förtroendet att genomföra en utbildning i workshopformat

Att leda på distans – personligt, operativt och strategiskt

Covidpandemin gjorde att ledarskapet på Siemens Energy i Finspång snabbt fick skifta till ett distansbaserat ledarskap. Två av Frontits konsulter fick möjlighet att guida organisationen in i nya arbetssätt. Detta genom att leda och genomföra ett antal utbildningspass med mellanliggande övningar och uppgifter för ca 25 ledare.

Datadrivna beslut för Covidhantering i Uppsala

CRUSH Covid är ett innovativt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samverkan mellan Region Uppsala och forskare från fem olika institutioner vid Uppsala universitet. Syftet med projektet var att kartlägga och försöka dämpa ökad smittspridning samt kraftiga lokala utbrott av covid-19 i Uppsala län .Tidigt i projektet tog man hjälp av Frontits konsulter Elin Clauson och Jonas Strandberg för att koordinera projektet och hjälpa till med tekniska lösningar. Detta för att möjliggöra så att forskarna kunde fokusera på själva studien.

Aktivitetsbaserat kontor

En aktivitetsbaserad arbetsplats bygger på att det är aktiviteten som styr, inte vilken avdelning du tillhör eller vilken befattning du…

Digital workplace

Ny teknik förändrar arbetsplatsen, men tekniken är endast en av ingredienserna för att nå dit många organisation siktar på. En…

Kompetensutveckling och coachning

Den moderna arbetsmarknaden och er verksamhets ständiga utveckling innebär att era medarbetare löpande behöver utveckla sin kompetens. Frontit utbildar, tränar…

Förändringsförmåga

Förändringsarbete innebär inte bara att driva igenom en förändring som del av ett projekt. Organisationer möter idag en allt mer…

Grupp och teamutveckling

Många team och grupper fungerar alldeles utmärkt. Men långt ifrån alla. En del uppvisar avsaknad av tillit och förtroende, bristande…

Processeffektivisering

Organisationsprocess, verksamhetsprocess eller affärsprocess är en uppsättning återkommande och sammanlänkade aktiviteter som utförs i en verksamhet i syfte att tillfredsställa…

Quality Assurance

I takt med att IT går från att vara ett verksamhetsstöd till att vara ett av de mest strategiska verktygen…

Driva projektkontor

Ett projektkontor är navet i projektverksamheten som ger en ökad kontroll och bättre styrning på projekten. Projektkontoret hjälper organisationen bl…

Effektiva projekt

Våra erfarna och pragmatiska projektledare leder hela eller delar av ditt projekt från förstudie till genomförd leverans. Vi kombinerar agila…

Strategigenomförande

Strategigenomförande handlar om att skapa ett strategiskt resonemang och en operativ vision. Det skapar energi och ger ett tydligt fokus…

Effekthemtagning

Vi ser ständigt ökade krav på kunskap, processer och verktyg för att säkerställa att projekt levererar enligt effektmålen. Många av…

Business Security

Business Security handlar om er organisations förmåga att skydda känsliga uppgifter såsom den data/information vi har digitalt, på papper och…

IT Management

Syftet med IT Management är att skapa nytta i verksamheten genom användning av IT. För att lyckas med det måste…

Agil verksamhetsstyrning

Agil verksamhetsstyrning eller agil styrning är ett alternativt sätt till traditionell plandriven eller mekanistisk styrning. Organisationen ställer om från ägarorientering…

Strategisk portföljstyrning

Strategisk portföljstyrning säkerställer att organisationens investeringar i projekt görs i de strategiskt mest värdefulla projekten. Portföljstyrning skapar också balans i…

Digital mognadsanalys

En digital mognadsanalys ger er verksamhet en ökad förståelse för vad som krävs för att lyckas leda en digital transformation, hur…

Riskstyrning

Vissa risker väljer vi att utsätta oss för, andra kan vi inte undvika – men vi kan alltid få ett…

Projektmognadsanalys

Vi upplever ibland att våra kunder inte har kontroll över eller insikt i hur effektiv deras projektverksamhet är. De kan…

Processutveckling

Utmaningar Organisation vill få mer utväxling på sina processer och resurser Företaget driver en genomgående förändring i syfte att gå…

Strategisk översättning

Utmaningar Utgå från det externa perspektivet dvs kunder och marknad Översätta verksamhetens långsiktiga målbild till linjeverksamheten i närtid Skapa ett…

Ledningsgruppsutveckling

Om man studerar ledningsgrupper finns det en röd tråd i det som inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Avsaknad av…

Agil verksamhetsutveckling

För att en organisation ska leva väl över tid krävs ständiga anpassningar till omgivningen och effektiva arbetssätt. Vi hjälper organisationer att…

Strategisk förankring

Strategisk förankring handlar om att gå från tanke till förståelse och ägarskap i hela organisationen. På så sätt skapas ett…

Förändringsledning

Oberoende undersökningar visar att endast 30-40% av alla förändringsprojekt idag lyckas uppnå sina projektmål. Andelen projekt som levererar avsedd effekt…

Kurser via Lexicon

Nedan finner du de kurser som vi erbjuder via vår samarbetspartner Lexicon. Dessa kurser genomförs såväl öppna som företagsanpassade. Under varje kurs…

Projektmodell

För att genomföra flera projekt på ett effektivt sätt inom en organisation så krävs att vissa verktyg/metodik finns på plats.…

Projektledarskap

Som projektledare gäller det att snabbt få olika kategorier av människor som kanske inte har arbetat ihop tidigare att arbeta…

Företagsanpassade utbildningar

Ibland passar en anpassad utbildning för den egna verksamheten bättre än öppna utbildningar. Vi skräddarsyr utbildningen med innehåll, tid och plats…

Projektstart

Vi erbjuder dig stöd vid projektstart att exempelvis planera och facilitera projektplanen, stödja projektet för att öka chansen till ett…

Projektgranskning

När man genomför ett projekt är det lätt att bli hemmablind och se den verklighet man önskar snarare än den…