Hållbarhet

HÅLLBARHET

Gör er hållbarhetsresa tillsammans med oss

Hållbarhetsarbetet handlar om ett systematiskt förbättringsarbete. Genom att identifiera risker i verksamheten och hantera dem minskar vi den negativa påverkan och ökar den positiva påverkan verksamheten har på människa, miljö och samhälle.

Hållbarhet berör hela organisationen, från styrelse och ledning till den enskilda medarbetaren. Med ökade krav från kunder, medarbetare, investerare och en skärpt lagstiftning blir det avgörande för alla företag att ta väl avvägda och genomtänkta steg mot ett mer hållbart företagande.

Hur ska vi tillgodose dagens behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina egna behov? Det handlar om att leva på ett sätt som är både ansvarsfullt och hållbart, både för oss själva och för vår planet. En bra start är att ha en uttalad ambition och vision for hållbarhetsarbetet med en genomarbetad hållbarhetsstrategi. Därefter sker arbetet med att implementera strategin och integrera den i verksamheten och dess styrning.

Frontit finns där för er under hela hållbarhetsresa – oavsett om ni just startat eller kommit en bit på vägen.

Hur kan Frontit hjälpa till?

Strategi och styrning​

Projektledning​

Förändringsledning

Exempel på uppdrag

Klimatstrategi

Analys för att förstå vilka processer och områden inom företaget som gav störst miljömässig påverkan.

seedlings, soil, spring flowers

Hållbarhetsstrategi

Facilitering och dialog med ledningsgrupper i företaget har skapat en hållbarhetsstrategi som idag är en tydlig grund för hela koncernen.

Påverkan av CSRD

Intressentdialoger och genomförande av en dubbel materialitetsanalys resulterade i en strategi med ett starkt fokus på hållbarhet.

Social hållbarhet

Utredning och framtagande av koncept för att minimera delade turer. Resulterade i förbättrad schemaläggning med stor möjlighet till egen påverkan.

Ett stort träd

EcoVadis eller annan certifiering

Projektledning för att förstå kravbild och guidning genom ex Ecovadis certifieringsprocess. Framtagande av KPIer som driver hållbarhetsarbetet framåt.​

Mognadsanalys

Guidning för att förstå hur hållbarhetsfrågan påverkar organisationen. En nulägesanalys med rekommendation av steg för implementering framåt.​

Ta del av vår kunskap