Hållbarhet

Hållbarhet

Gör er hållbarhetsresa tillsammans med oss

Hållbarhetsarbetet handlar om ett systematiskt förbättringsarbete. Genom att identifiera risker i verksamheten och hantera dem minskar vi den negativa påverkan och ökar den positiva påverkan verksamheten har på människa, miljö och samhälle.

 

Hållbarhet berör hela organisationen, från styrelse och ledning till den enskilda medarbetaren. Med ökade krav från kunder, medarbetare, investerare och en skärpt lagstiftning blir det avgörande för alla företag att ta väl avvägda och genomtänkta steg mot ett mer hållbart företagande.

 

Hur ska vi tillgodose dagens behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina egna behov? Det handlar om att leva på ett sätt som är både ansvarsfullt och hållbart, både för oss själva och för vår planet. En bra start är att ha en uttalad ambition och vision for hållbarhetsarbetet med en genomarbetad hållbarhetsstrategi. Därefter sker arbetet med att implementera strategin och integrera den i verksamheten och dess styrning.

 

Frontit finns där för er hela hållbarhetsresan – oavsett om ni just startat eller kommit en bit på vägen.

Några referenscase vi gärna presenterar närmare

Urval av uppdrag inom hållbarhet på Frontit idag

Hållbarhetsstrategi

Flera års återkommande strategiarbete med ledningsgrupp och strukturerad uppföljning av social hållbarhet inom gruvindustrin

Attraktiv arbetsgivare

Kulturresa för att skapa bättre laganda och gemenskap inom industrin

Klimatstrategi

Framtagande av klimatstrategi inom gruvindustrin

Mångfald & integration

Projekt med yrkessvenska inom förskola och skola för offentlig sektor

Innovation och hållbarhet

Projektledning med innovation och hållbarhet för nyutveckling inom byggbranschen

Taxonomiförordning & Sociala lån

Implementation av EU:s taxonomiförordning och projektledning kring sociala lån inom finansbranschen

Hållbarhet & miljöledning

Hållbarhetsansvarig (interim) och förflytta verksamheten mot ISO 14001 (miljöledning)

Arbetsmiljö

Utredning av delade turer och hur schemaläggning kan förändras inom offentlig sektor

kontaktperson

Frida Liljenroth