Individ-, grupp- och ledarskapsutveckling

INDIVID-, GRUPP- OCH LEDARSKAPSUTVECKLING

Stärk resultatet med människan i fokus

Verksamheter byggs av människor och en investering i individer, grupper och ledare är en förutsättning för utveckling och bestående resultat. Baserat på de utmaningar en organisation står inför så tar vi fram behovsanpassade workshops, program och utbildningar inom coaching och handledning, kulturfrågor samt grupp- och ledarskapsutveckling. För att garantera långsiktighet arbetar vi även strategiskt med uppföljning i alla våra åtaganden. Ibland levereras dessa tjänster som en del av ett projekt- eller förändringsledningsuppdrag men lika ofta gör vi separata insatser inom specifika områden som till exempel ledningsgruppsutveckling, chefscoaching eller utbildning i att leda utan att vara chef.

 

Vi utvecklar människor i alla våra uppdrag​

Grupputveckling

Ledarskapsutveckling

Coaching/Handledning

Kultur

När människorna är med blir effekterna långsiktiga

Vi jobbar med olika kunder och uppdrag

Västerås stad - Utbildning kommunikation och feedback

För medarbetarna i Västerås stad är kommunikation ett avgörande verktyg för att lyckas i dagliga arbetet och Frontit fick därför förtroendet att stärka den kommunikativa förmågan hos ett fyrtiotal medarbetare inom en förvaltning. Utbildningen syftade till att bidra till öka förmågan att bygga relationer, ge feedback samt träning i att hålla svåra samtal.

Zinkgruvan - Utbildning kommunikation och feedback​

Zinkgruvan sätter stort värde på den kommunikativa förmågan hos sina chefer. Det är en framgångsfaktor för att skapa förtroende och bygga starka relationer. För att bättre rusta cheferna för vardagliga utmaningar har Frontit utbildat ett femtiotal av Zinkgruvans chefer i kommunikation, feedback och att genomföra svåra samtal.

Skövde kommun - Kompetensutveckling för ledningsgrupper

I Skövde kommun pågår det kontinuerligt förändringsarbeten. Det fanns därför ett behov av att skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring. Frontit fick i uppdrag att ta fram en utbildningsinsats som bland annat skulle öka förståelsen för vilka reaktioner en förändring kan orsaka hos olika individer samt ge kunskap om metoder och verktyg som kan hjälpa cheferna i vardagen.

Siemens Energy - Utbildning i digitalt ledarskap för chefer

Siemens Energy behövde, precis som många andra, ställa om till distansarbete i samband med pandemin. Därför fanns ett behov av att förbättra chefernas förmåga att leda på ett nytt sätt med hjälp av nya metoder. Frontit stöttade Siemens Energy i en utbildningsserie för chefer inom såväl personligt, som operativt och strategiskt ledarskap på distans.

Ta del av tidigare webbinarium