Digitalisering

DIGITAL TRANSFORMATION

Få med er människorna på digitaliseringsresan!

En utmaning för många organisationer är att bli både bättre och snabbare på att ställa om digitalt. Omställningen kräver ett nytt strategiskt ledarskap för att styra de digitala satsningarna, utveckla ett data-tänkande samt att lotsa organisationen framåt i riktning mot de efterfrågade nyttoeffekterna. Den digitala transformationen handlar inte bara om teknik och data. Omställningen kräver också ett helhetstänkande som inbegriper människors inställning till digitaliseringen, organisationens struktur, styrning, arbetsformer, kultur, kompetens och strategier. Som i all förändring är människorna nyckeln till framgång. 

 

Frontit har stor erfarenhet av att driva komplexa digitaliseringsresor. Vi ser till att ni når ert önskade resultat oavsett om den handlar om att skapa effektivare arbetssätt, utveckla er affär eller kunderbjudande. Vi hjälper er att definiera en tydlig målbild, tar fram en färdplan och driver omställningen genom rätt digitala satsningar och framför allt genom att få med människorna på resan.  

Ta del av vår kunskap