Innovationsledning

INNOVATIONSLEDNING

Skapa ett klimat som höjer innovations- förmågan

I en snabbföränderlig värld är innovation och förnyelse en förutsättning för värdeskapande och konkurrenskraft. Innovationsledning, eller förmågan att genom systematik skapa och implementera nya idéer som genererar nytt värde, är därför en viktig del i verksamhetsutvecklingen. Det handlar om att kunna hantera komplexitet och osäkerhet. Idag möter de flesta organisationer krav på att vara mer innovativa, digitala, hållbara och kundcentrerade.

Vi på Frontit agerar innovationsledare och ökar innovationsförmågan i såväl privata som offentliga organisationer. Med vår kompetens och erfarenhet säkerställer vi att ni har ett systematiskt arbetssätt som främjar innovation och skapar förutsättningar för att ni ska vara relevanta och konkurrenskraftiga även i framtiden. Tillsammans arbetar vi med ert klimat, er kultur, ert ledarskap och medarbetarskap. Vi hjälper er även att utveckla anpassningsbara och kreativa arbetssätt samt en vision och strategiska plan för innovation. Vårt arbete tar avstamp i systematiken från standarden inom innovationsledning ISO 56000/56002.

Ta del av vår kunskap