Kundcase

Kundcase

Det nya aktivitetsbaserade kontoret

Örebro kommun skulle sammanföra fyra förvaltningar med totalt 350 medarbetare och samtidigt flytta in dem i nya lokaler. Man passade då också på att införa en aktivitetsbaserad kontorslösning, understödd av olika nya digitaliserade lösningar. Frontit ledde projektet från start till mål.

Bolagsverkets SAFe® satsning

Bolagsverket arbetar sedan länge med en ambitiös satsning på en Lean Agil transformation. Viktigt i denna process har varit att bli en lärande organisation. För att stötta och leda i det arbetet engagerades en av Frontits SAFe® specialister.

E-underskrifter hos Örebro kommun

Örebro kommun ligger i framkant när det gäller att digitalisera sina processer. Inom ramen för detta genomför man under ledning av Frontits konsulter ett projekt för elektroniska underskrifter för olika typer av handlingar, ”ersätta bläck på papper med digitala underskrifter”. Resultatet är både stora tidsbesparingar samt kvalitetshöjning och att olika chefer och medarbetare i stället kan använda sin tid till andra viktiga frågor.

Global utrullning av Office 365 till 36 000 användare

Förutom att som attraktiv arbetsgivare tillhandahålla moderna arbetsverktyg, hade lastbilskoncernen Traton (Scania och MAN) behov av att underlätta samarbetet inom koncernens olika bolag. Förutom att genomföra den tekniska utrullningen, var det också viktigt att introducera och förankra nya arbetssätt. Katarina Kjerve från Frontit fick ta sig an utmaningen att leda arbetet.

Teamboost på Region Östergötland

Ett projektkontor på Region Östergötland behövde en energiboost i vardagen. Tidigare erfarenheter av Frontit plus lite spaning på marknaden ledde till att Frontit fick förtroendet att genomföra en utbildning i workshopformat

Att leda på distans – personligt, operativt och strategiskt

Covidpandemin gjorde att ledarskapet på Siemens Energy i Finspång snabbt fick skifta till ett distansbaserat ledarskap. Två av Frontits konsulter fick möjlighet att guida organisationen in i nya arbetssätt. Detta genom att leda och genomföra ett antal utbildningspass med mellanliggande övningar och uppgifter för ca 25 ledare.

Datadrivna beslut för Covidhantering i Uppsala

CRUSH Covid är ett innovativt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samverkan mellan Region Uppsala och forskare från fem olika institutioner vid Uppsala universitet. Syftet med projektet var att kartlägga och försöka dämpa ökad smittspridning samt kraftiga lokala utbrott av covid-19 i Uppsala län .Tidigt i projektet tog man hjälp av Frontits konsulter Elin Clauson och Jonas Strandberg för att koordinera projektet och hjälpa till med tekniska lösningar. Detta för att möjliggöra så att forskarna kunde fokusera på själva studien.