Erbjudande

Erbjudande

erbjudande

Vårt erbjudande på Frontit

Förändring är en förutsättning för förnyelse, utveckling och tillväxt. Att få förändring att fungera handlar om att nå önskade effekter och säkerställa att de blir bestående. Det förutsätter att människorna är med på förändringsresan. När de mår bra, deltar och engagerar sig skapas en drivkraft i rätt riktning.Frontit har stor erfarenhet av att driva förändring i många branscher med hjälp av beprövade metoder. Med oss får du en trygg, prestigelös och driven förändringspartner.

Agil transformation och SAFe©

Bli anpassningsbar i en snabbrörlig värld. Vi hjälper er att införa agil styrning och agila metoder som stärker er konkurrenskraft.

Digitalisering

Få med människorna på digitaliseringsresan. Vi hjälper er att lyckas med er digitala transformation från idé till implementation.

Projektkontor och portföljstyrning

Genomför era värdefullaste projekt på bästa sätt. Vi hjälper er att utveckla och införa ett fungerande projektkontor och portföljstyrning.

Strategi och styrning

Skapa en gemensam riktning som ger kraft och energi. Vi coachar er längs hela strategiprocessen, från målbild till styrning och operativ förankring. 

Förändringsledning

Människorna är nyckeln till en fungerande förändring. Vi ser till att ni når bestående resultat genom att få med er alla på er förändringsresa.

Projektledning

Säkra resultaten i era projekt. Vi är proffs på att driva komplexa projekt och stärker er projektförmåga så att ni når önskade resultat.

Krav, test och kvalitet

Ställ rätt krav från början för bättre kvalitet och lönsamhet. Vi hjälper er att lyckas med det strategiska och operativa krav- och testarbetet. 

Den nya arbetsplatsen

Skapa en digital arbetsplats som ökar affärsnyttan. Vi leder omställningen av er arbetsplats så att den stöttar er verksamhet idag och i framtiden. 

Innovationsledning

Skapa ett klimat som höjer er innovationsförmåga. Vi hjälper er att utveckla kulturen, ledarskapet, medarbetarskapet och arbetssätten.

Ledarskap och effektiva team

Stärk er förmåga att prestera och må bra i tider av förändring. Våra erfarna konsulter hjälper er att utvecklas som team och ledare. 

Organisation- och processutveckling

Bygg en organisation och processer som ger resultat. Vi hjälper er att skapa en organisation och effektiva processer som tar er dit ni vill.

Säkerhet

Skydda era informationstillgångar och känslig data. Vi höjer kunskapsnivån och stärker er förmåga inom informations- och cybersäkerhet.  

Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet involverar hela organisationen. Vi hjälper er från ambition och vision till fullskalig implementering i styrning och verksamhet.

Frontit

Tillsammans får vi förändring att fungera