Erbjudande

Förändring med bestående resultat

erbjudande

Vi får förändring att fungera

Frontit är en strategisk förändringspartner. Hos oss jobbar konsulter med stor erfarenhet av att driva förändringar och komplexa projekt.
Vi hjälper er:

  • i det strategiska arbetet med att definiera vart ni är på väg och
    vad som är viktigast just nu.
  • att omvandla era prioriteringar till konkreta initiativ och planer för
    vad som ska genomföras och hur det ska förverkligas.
  • att driva konkreta projekt och förändringar så att ni når bestående
    resultat och får medarbetare som är rustade för framtiden.

Vi driver förändring med människan i fokus. När medarbetarna tidigt

ges en förståelse för varför förändringen görs och engageras under
förändringsresan finns förutsättningarna för att snabbare nå resultat
med bestående effekter

Förändring från start till mål

Vilka områden är viktiga för er framgång?

Digitalisering

Innovation, AI, digitala verktyg, säkerhet

Hållbarhet

Riskbedömning, hållbarhetsstrategi,
regelefterlevnad, arbetsmiljöfrågor

Ledning och styrning

Verksamhetsplanering, strategifrågor,
projektkontor, portföljstyrning

Snabbrörlighet

Förändringsförmåga, anpassning till nya arbetssätt, arbetsplatstransformation