Projektkontor och portföljstyrning

PROJEKTKONTOR OCH PORTFÖLJSTYRNING

Välj ut och genomför era värdefullaste projekt på bästa sätt

Frontit hjälper er att utveckla och införa ett fungerande projektkontor och/eller portföljstyrning så att fler av era projekt levererar enligt projektmål och effektmål, skapar resultat i verksamheten och driver utvecklingen mot era strategiska mål. Vi tar både ledande och coachande roller för att etablera och utveckla er projektverksamhet och kan även ta ansvar för att operativt driva projektkontoret under en period.

Vi har stor erfarenhet av att införa portföljstyrning och projektkontor i olika organisationer inom både privat och offentlig sektor. Utifrån verksamhetens behov och projektmognad anpassar vi arbetssätt och modeller för att ge er förutsättningar att lyckas. Vi hjälper också till med förändringsarbete för att säkerställa att arbetet ger bestående resultat, genom t.ex. utbildning, workshops, facilitering och coachning.

Ta del av vår kunskap