Agil transformation och SAFe®

AGIL TRANSFORMATION OCH SAFE®

Bli anpassningsbar i en snabbrörlig värld

När omvärlden förändras snabbt krävs arbetssätt och ledarskap som gör er anpassningsbara och snabbrörliga. Vi på Frontit är erfarna och certifierade konsulter inom agila metoder som Scrum och det ledande agila ramverket SAFe®. Med agil styrning och agila metoder skapas snabbrörlighet som stärker er konkurrenskraft i en dynamisk värld.

 

Agila metoder utmanar makthierarkier, värderingar, företagskultur och ledarskap. Därför är det viktigt att den agila transformationen genomsyrar hela organisationen och inte fastnar på utvecklings- och IT-avdelningen. Vår styrka som partner i ert agila förändringsarbete är vår kombination av djup kunskap om agila metoder och spetskompetens inom förändringsledning, strategi och styrning. Vi får med oss människorna på den agila förändringsresan, så att ni får bestående resultat.

Ta del av vår kunskap

kontaktperson

Peter Dahlén